RSS

แจ้งกำหนดการเดินทางเป็นวิทยากร บรรยายเศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์วิทยากร เชียงกูล

29 ส.ค.

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 8 ก.ย.  50

– เวลา 13.00 เป็นต้นไป  ออกเดินทางกรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่  9  ก.ย. 50

– เวลา 09.00-10.00 น.  บรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

ณ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น 

***ชาวขอนแก่นอย่าพลาดนะค่ะ   อาจารย์ยังฝากมาบอกว่ามีการบรรยายหลายหัวข้อตลอดทั้งวัน ซึ่งสมาชิกของชมรมศึกษาฯ ท่านใดสนใจ หรือผู้สนใจทั่วไปจะเข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้ก็ขอเรียนเชิญค่ะ  หรือจะขอพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวก็แจ้งมายังเว็บของชมรมได้เลยนะค่ะ หรือจะติดต่อมาทาง

e-mail:kanitta_si@hotmail.com  ได้เช่นกันค่ะ

 และก็พลาดไม่ได้ค่ะ  ผู้ดูแลเว็บชมรมศึกษาฯ ก็จะเดินทางไปเป็นกำลังใจให้อาจารย์เช่นกันค่ะแล้วพบกันค่ะ

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: