RSS

รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2549/2550 (ปก-สารบัญ)

12 ก.ย.

รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2549/2550

จะแก้ปัญหาและปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบองค์รวมได้อย่างไร

วิทยากร เชียงกูล

สารบัญ

คำชี้แจงของผู้เขียน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 1. เศรษฐกิจการเมืองไทยและความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ
  1. การเมืองและเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2544 – 2550
  2. เปรียบเทียบสถานะของไทยกับประเทศอื่น
  3. เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของไทยกับประเทศอื่น
 2. การจัดการศึกษาในปี 2549 – 2550
  1. โอกาสในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากร
  2. การศึกษาระดับอุดมศึกษา
  3. การจัดการศึกษาโดยเอกชนและองค์กรอื่นๆ
  4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
  5. การจัดสรรงบประมาณการศึกษา
 3. การประเมิน การจัดสรรทรัพยากร ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในการจัดการศึกษา
  1. การประเมินเรื่องการจัดการศึกษาแบบถ้วนหน้า
  2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
  3. การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
  4. ภาระงานและการใช้เวลาของครูอาจารย์และนักเรียน
 4. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการศึกษา
  1. การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายปฏิรูปการศึกษา
  2. ปัญหาด้านการบริหารจัดการโดยรวม
  3. ปัญหาด้านการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา
  4. ปัญหาด้านการปฏิรูปการเรียนรู้
  5. การประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน
 5. บทบาทของการศึกษาเพื่อการสนองการพัฒนาประเทศ
  1. การศึกษาของแรงงานและประชากร
  2. การผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบเศรษฐกิจ
  3. การพัฒนาการศึกษาที่เน้นคุณธรรมนำความรู้
 6. ปัญหาคอขวดและทางออกในการดำเนินการปฏิรูปการศึกษา
  6.1 ปัญหาคอขวดในการปฏิรูปการศึกษา
  6.2 ทางออกจากปัญหาคอขวดของการปฏิรูปการศึกษา
 1. การศึกษาและการพัฒนาประเทศแบบองค์รวมเพื่อประชาธิปไตย ความเป็นธรรม และความยั่งยืน
  7.1 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่คับแคบนำไปสู่การจัดการศึกษาอย่างคับแคบ
  7.2 การจัดการศึกษาแบบองค์รวม
  7.3 การวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

บรรณานุกรม

Download เอกสารเล่มเต็ม PDF

 

37 responses to “รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2549/2550 (ปก-สารบัญ)

 1. ืnom

  พฤศจิกายน 26, 2007 at 11:47 am

  ดาวน์โหลดไฟล์รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2549/2550ไม่ได้ค่ะ รบกวนส่งไฟล์มาให้ตามอีเมล์แอดเดรสที่ให้นี้ ขอบคุณมากค่ะ

   
 2. ชมรมศึกษาผลงานฯ

  พฤศจิกายน 27, 2007 at 9:39 am

  คุณ nom ไม่มีอีเมล์แอดเดรส แจ้งไว้นะค่ะ รบกวนช่วยส่งมาใหม่ได้มั้ยค่ะ จะได้ส่งรายงานสภาวะฯ ให้ค่ะ

   
 3. nipon

  พฤศจิกายน 27, 2007 at 11:33 am

  สวัสดีครับ ผม ต้องการรายงานเรื่องนี้มากเลยครับ ไม่ทราบจะว่า จะรบกวนส่งไฟล์มา ให้ได้ไหมครับ
  P_GLOD@YAHoo.com นะครับ
  ของคุณมากครับ

   
 4. บริสุทธิ์ ละครราช

  ธันวาคม 18, 2007 at 9:38 am

  ช่วยกรุณาส่งรายงานสภาวะการศึกษาให้ตาม mail ให้ด้วยคะ ขอบพระคุณมากคะ

   
 5. นุชนารถ ขุมเพชร

  มกราคม 7, 2008 at 12:38 pm

  ต้องการไฟล์รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2549/2550 กรุณารบกวน ส่งไฟล์มาที่อีเมล nuch_kp@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

   
 6. บันลือศักดิ์ ทองมา

  กุมภาพันธ์ 16, 2008 at 4:26 pm

  ช่วยกรุณาส่งรายงานสภาวะการศึกษาให้ตาม mail ให้ด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ

  doctor.ran@hotmail.com

   
 7. เกียรติศักดิ์ ชารีโคตร

  กุมภาพันธ์ 28, 2008 at 9:58 am

  กรุณาส่งรายงานสภาวะการศึกษาไทยฯให้ด้วยนะครับ เป็นพระคุณยิ่ง ขอบคุณครับ

   
 8. ดา

  มีนาคม 14, 2008 at 1:00 am

  ช่วยส่งรายงานสภาวะการศึกษาไทยให้ด้วย ขอบคุณมากค่ะ

   
 9. ปาล์ม

  เมษายน 1, 2008 at 8:30 pm

  กรุณาส่งรายงานสภาวะการศึกษาไทยให้ด้วยนะค่ะ
  เพราะโหลดไม่ได้
  จะเป็นพระคุณอย่างสูง
  ขอบคุณมากค่ะ
  p_thitiwan_sl@hotmail.com

   
 10. นันทภัค

  เมษายน 8, 2008 at 3:53 pm

  กรุณาส่งรายงานสภาวะการศึกษาไทยให้ด้วยนะค่ะ
  เพราะโหลดไม่ได้
  จะเป็นพระคุณอย่างสูง
  ขอบคุณมากค่ะ
  odet_04@hotmail.com

   
 11. ส้งกมิตรา

  พฤษภาคม 14, 2008 at 6:45 pm

  กรุณาส่งรายงานสภาวะการศึกษาไทยให้ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูง (ดาวน์โหลดไม่ได้ค่ะ)

  ขอบคุณมากค่ะ
  kansosungwan@hotmail.com

   
 12. ชมรมศึกษาผลงานฯ

  พฤษภาคม 16, 2008 at 9:58 am

  จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะค่ะรายงานสภาวะฯ

   
 13. บุญช่วย

  มิถุนายน 19, 2008 at 10:28 pm

  ขอความอนุเคราะห์ รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2549/2550
  ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

   
 14. ชมรมศึกษาผลงานฯ

  มิถุนายน 23, 2008 at 2:18 pm

  เรียนคุณบุญช่วย จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะค่ะ

   
 15. Achara

  มิถุนายน 24, 2008 at 1:42 pm

  สนใจรายงานเรื่องนี้มากค่ะ รบกวนส่งมาให้ทางอีเมล์ด้วยค่ะ

   
 16. Achara

  มิถุนายน 24, 2008 at 1:43 pm

  สนใจรายงานเรื่องนี้มากค่ะ รบกวนส่งมาให้ทางอีเมล์ด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

   
 17. anchana

  มิถุนายน 26, 2008 at 1:22 am

  กรุณาส่งรายงานนี้ทางอีเมล์ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

   
 18. ชัญญา

  มิถุนายน 27, 2008 at 9:43 am

  ช่วยส่ง ปัญหาและอุปสรรค ในระดับมัธยมมาให้ทีครับ ต้องการมากๆ

  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  eagle33019@hotmail.com

   
 19. นันทกา

  มิถุนายน 28, 2008 at 6:58 am

  ข้อมูลของพี่มีประโยชน์มากๆ เลยค่ะ อยากขอรายงานด้วยอ่ะค่ะ รบกวนส่งไฟล์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ nansriphet@gmail.com

   
 20. อร

  กันยายน 27, 2008 at 1:50 pm

  ไม่ทราบจะส่งไฟล์ให้ได้มั้ยคะ walai.wang@gmail.com
  ขอบคุณค่ะ

   
 21. ชมรมศึกษาผลงานฯ

  ตุลาคม 1, 2008 at 2:40 pm

  เรียน ความคิดเห็นที่ 19-20 ค่ะ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดได้ที่ หน้าเว็บใน Download นะค่ะ

   
 22. วรันธร

  ตุลาคม 8, 2008 at 6:54 pm

  ช่วยไฟล์ให้ด้วยครับตามแมล์นี้ ขอบคุณครับ

   
 23. wutcharin choo

  กุมภาพันธ์ 18, 2009 at 10:43 pm

  จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งที่จะส่งไฟล์ให้ทางเมล์ เพราะกำลังทำรายงานส่งอาจารย์อยู่พอดี รบกวนหน่อยนะครับ ขอบพระคุณอีกครั้งครับ

   
 24. wutcharin choo

  กุมภาพันธ์ 18, 2009 at 10:45 pm

  จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งที่จะส่งไฟล์ให้ทางเมล์ เพราะกำลังทำรายงานส่งอาจารย์อยู่พอดี รบกวนหน่อยนะครับ ขอบพระคุณอีกครั้งครับ
  e-mail address: wutcharinc4@gmail.com

   
 25. จิรัฐติกาล

  กุมภาพันธ์ 19, 2009 at 3:24 pm

  กรุณาส่งรายงานสภาวะการศึกษาไทยให้ด้วยนะค่ะ จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ค่ะ

   
 26. ชมรมศึกษาผลงานฯ

  กุมภาพันธ์ 23, 2009 at 2:04 pm

  ส่งให้แล้วนะค่คุณ จิรัฐติกาล ตอนนี้มีรายงานสภาวะปี 50-51 แล้วนะ่ค่ะ

   
 27. ชมรมศึกษาผลงานฯ

  กุมภาพันธ์ 23, 2009 at 2:05 pm

  จัดส่งให้แล้วค่ะ

   
 28. วัฒนา

  พฤษภาคม 3, 2009 at 2:09 pm

  กรุณาส่งรายงานสภาวะการศึกษาไทยให้ด้วยครับ

   
 29. อุดมศักดิ์ กุลครอง

  กรกฎาคม 1, 2009 at 3:38 pm

  Download ฉบับเต็มไม่ได้ครับของ รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2549/2550

  จะแก้ปัญหาและปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบองค์รวมได้อย่างไร

  โดย วิทยากร เชียงกูล
  รบกวนส่งทาง E-Mail ด้วยครับ

   
 30. ณัฐมล มั่นกิจ

  สิงหาคม 28, 2009 at 6:40 pm

  รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2549/2550

  จะแก้ปัญหาและปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบองค์รวมได้อย่างไร

  โดย วิทยากร เชียงกูล

  กรุณาส่ง E-mail ให้ด้วยนะคะ

  gun999@windowslive.com

  ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

   
 31. ชมรมศึกษาผลงานฯ

  กันยายน 2, 2009 at 1:50 pm

  จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะค่ะ

   
 32. สตกฤช

  ธันวาคม 17, 2009 at 4:05 pm

  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบวิทยาทานอันล้ำค่ามาให้พวกเราได้ศึกษาครับ

   
 33. ชมรมศึกษาผลงานฯ

  ธันวาคม 22, 2009 at 6:38 pm

  ยินดีค่ะเป็นความตั้งใจของท่านอ.วิทยากร ค่ะ จึงได้ทำชมรมฯนี้ขึ้นมาขอบคุณมากค่ะ

   
 34. สุคนธ์

  ตุลาคม 19, 2010 at 11:13 am

  ได้รับรายงานสภาวะการศึกษาไทย 2549/2550 แล้ว ขอบคุณมากนะคะ

   
 35. สมจิต มุ่งกลาง

  เมษายน 30, 2011 at 3:44 pm

  down load รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2549/2550 ไม่ได้ ขอความอนุเคราะห์ส่ง mail ให้ได้มั้ยค่ะ

   
 36. สมจิต มุ่งกลาง

  เมษายน 30, 2011 at 3:46 pm

  ส่งเอกสารที่pcvichakarn@hotmail.com นะคะ

   
 37. Angkana Laksanasakulchat

  สิงหาคม 4, 2014 at 8:18 pm

  เนื้อหารายงานเป็นประโยชน์มากๆๆ ค่ะ ขอความอนุเคราะห์ขอรายงาน กรุณา mail ส่งเนื้อหารายงานมาที่ hope_ang2015@yahoo.com ขอบคุรมากๆๆ ค่ะ

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: