RSS

คำนำ- หนังสือมูฮัมหมัด ยูนูส ธนาคารคนจนและรางวัลโนเบล

05 ก.พ.

มูหมัด ยูนูสมูหมัด ยูนูส

ปกหนังสือจากสำนักพิมพ์สายธาร

 

คำนำ

หนังสือมูฮัมหมัด ยูนูส

ธนาคารคนจนและรางวัลโนเบล สายธาร 2551

หนังสือเล่มนี้ เป็นกรณีศึกษา เรื่องของมูฮัมหมัด ยูนุสและธนาคารคนจนที่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี 2549 ร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายสนับสนุนการศึกษาหาความรู้ในสาขาย่อย

อย่างน้อย 3 สาขา คือ

1. ภาวะและบทบาทของผู้นำ ทั้งเพื่อตอบสนองหลักสูตรผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง (ทั้ง ตรี โท เอก) ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และเพื่อประเทศไทยโดยรวม

2. การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาสังคม เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่ประเทศไทยต้องศึกษาโดยพัฒนามุมมองและองค์ความรู้ที่หลากหลาย

3. ความคิดริเริ่ม การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม เป็นเรื่องที่นักเรียนนักศึกษา นักธุรกิจ นายธนาคาร คนวงการต่างๆเริ่มสนใจที่จะเรียนรู้อยู่ และเป็นเรื่องสำคัญในยุคโลกาภิวัตน์ที่คนส่วนใหญ่จะต้องแข่งขัน (และร่วมมือกัน) เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการชีวิตและสังคม

ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ ในบทที่ 2 – 7 ส่วนใหญ่ได้จากเอกสารที่ทาง มูฮัมหมัด ยูนุสและคณะของเขาในธนาคารกรามีนเป็นผู้เขียนและเผยแพร่ โดยเฉพาะจากหนังสือขายดีของ มูฮัมหมัด ยูนุส เรื่อง Banker to the Poor ส่วนบทอื่นๆ ได้จากข้อมูลและบทความที่คนภายนอกธนาคารกรามีน ทั้งนักวิชาการ นักพัฒนาองค์กรเอกชน นักหนังสือพิมพ์ เขียนประเมินและวิจารณ์ยูนุสและธนาคารกรามีน ข้อมูลเชิงวิพากษ์วิจารณ์นี้คนไทยยังไม่ค่อยได้รับรู้ เพราะข้อมูลที่เป็นภาษาไทยส่วนใหญ่เท่าที่ผู้เขียนพบล้วนเขียนถึงยูนุสและธนาคารกรามีนในทางบวกตามสื่อกระแสหลักของตะวันตก ซึ่งเป็นการมองปรากฏการณ์แบบด่วนสรุปด้านเดียวเกินไปหน่อย

ผู้เขียนเห็นว่าการศึกษาในทุกเรื่อง รวมทั้งเรื่องการพัฒนาธนาคารสินเชื่อรายย่อยสำหรับคนจน ที่เป็นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ ควรใช้วิธีการศึกษาอย่างวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งแง่บวกและแง่ลบ หรือข้อจำกัดต่างๆ ความเป็นไปได้ และโอกาสในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยซึ่งมีลักษณะร่วมบางอย่างและลักษณะเฉพาะบางอย่างที่ต่างจากบังกลาเทศและประเทศกำลังพัฒนาอื่น

ถึงแม้ว่าการให้สินเชื่อรายย่อยแบบธนาคารกรามีน ยังมีข้อถกเถียงได้มากว่า ไม่ได้แก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างแท้จริง เป็นเพียงการบรรเทาปัญหาหรือแม้แต่การประนีประนอมกับระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม แต่ประสบการณ์และแนวคิดของมูฮัมหมัด ยูนุส ซึ่งมีความคิดริเริ่ม การกล้าคิดกล้าทำโครงการที่ต่างออกไปจากธนาคารพาณิชย์และองค์กรพัฒนาของรัฐ การขยายกิจกรรมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆและการทำให้โครงการอาสาสมัครขนาดเล็กเติบโตเป็นองค์กรธุรกิจภาคประชาชนที่มีเครือข่ายกว้างขวาง ต้องถือว่านี่เป็นเรื่องน่าสนใจและมีประโยชน์ที่ประชาชนไทยที่มีปัญหาความยากจนและปัญหาอื่นๆอีกมาก ควรเรียนรู้อย่างวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ เช่นเดียวกับที่เราควรศึกษาจากผู้นำคนอื่นๆเช่น ฮูโก้ ชาเวซ ประธานาธิบดี เวเนซุเอล่า ผู้พยายามสร้างสังคมนิยมแบบใหม่ ที่เน้นเรื่องสหกรณ์และรัฐวิสาหกิจแบบชาตินิยม และคนอื่นๆอีกมาก

ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ข้อมูลข่าวสารแง่คิดที่เป็นประโยชน์และกระตุ้นให้มีการศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ทั้ง 3 สาขาย่อยนี้ (ความเป็นผู้นำ การแก้ไขปัญหาความยากจน ความคิดริเริ่มหรือนวัตกรรมสังคม) ให้ลึกซึ้งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อไป

วิทยากร เชียงกูล

หลักสูตรผู้นำทางธุรกิจ สังคม และการเมือง

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

http://www.rsu.ac.th/csi/

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: