RSS

Daily Archives: มีนาคม 1, 2008

สภาพทางรูปธรรมของการก่อตัวของปัญญาชนในสังคมไทย


ในสังคมไทย ปัญญาชนที่ได้รับการศึกษาแบบสมัยใหม่จากตะวันตก ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ได้มีบทบาทสำคัญในการพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ทันสมัยแบบตะวันตก แต่เนื่องจากกระบวนการพัฒนาทุนของไทย เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการสะสมทุนและการครอบงำของทุนนิยมโลก ความพยายามดังกล่าวจึงเป็นผลมาจากการผลักดันและแทรกซึมเข้ามาของทุนนิยมโลก มากกว่าการพัฒนาที่เกิดขึ้นภายในสังคมไทยเอง เหมือนกับประสบการณ์ของยุโรปตะวันตก ซึ่งมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการพัฒนาทุนนิยมรุ่นแรก

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,