RSS

Daily Archives: มีนาคม 4, 2008

คนมีความสุขคือคนประเภทไหน


วิทยากร เชียงกูล – เรียบเรียง
แม้ว่ามนุษย์เราโดยทั่วไปจะมีธรรมชาติที่ปรับตัวเข้าสู่ระดับอารมณ์ปรกติหลังจากผ่านอารมณ์ดีใจ หรือเสียใจไประยะหนึ่งแล้ว แต่มนุษย์แต่ละคนก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ดี บางคนเต็มไปด้วยความเบิกบานร่าเริง บางคนก็โศกเศร้าซึมเซาอยู่วันแล้ววันเล่า อะไรเป็นปัจจัยทำให้คนบางคนเป็นสุขได้กว่าคนบางคน? นักจิตวิทยามองว่า ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมอยู่มาก ในสังคมตะวันตกซึ่งเน้นความเป็นปัจเจกชน การมีความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self Esteem) เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเป็นสุข ในสังคมที่มีวัฒนธรรมแบบชุมชน (Communal Cultures) การได้รับการยอมรับจากคนอื่น เป็นปัจจัยสำคัญมากกว่า

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,