RSS

Daily Archives: มีนาคม 15, 2008

บทบาทและความคิดของปัญญาชนกลุ่มนายปรีดี พนมยงค์และผู้สนับสนุน


ปัญญาชนกลุ่มนายปรีดี พนมยงค์ และผู้สนับสนุน เป็นกลุ่มที่มีแนวคิดประชาธิปไตยก้าวหน้าที่สุดในคณะราษฎร พวกเขาสามารถร่วมมือกับปัญญาชนชั้นนำ คนอื่นๆ ในการบริหารประเทศได้ระดับหนึ่ง โดยเน้นงานด้านแก้ไขสนธิสัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การปรับปรุงตัวบทกฏหมาย การจัดระเบียบการ คลัง และต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ได้จัดตั้งขบวนการใต้ดินเสรีไทยต่อต้านญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผลให้เมื่อสงครามสงบลง คือ ถึงจะต้องส่งข้าวให้สัมพันธ มิตรในราคาที่ต่ำจนขาดทุน แต่ก็ไม่ถึงขั้นถูกปรับว่าเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , ,