RSS

บทบาทและความคิดของกลุ่มปัญญาชนจารีตนิยม- กษัตริย์นิยม

18 มี.ค.

 ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 ปัญญาชนไทยส่วนใหญ่ก็คือ ปัญญาชนกลุ่มจารีตนิยม-กษัตริย์นิยม แต่ช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 จนถึงราวสงครามโลกครั้งที่สอง ปัญญาชนชั้นนำของกลุ่มนี้อยู่ในสถานะที่ยากลำบาก บางคนถูกจับกุมคุมขัง บางคนต้องออกไปอยู่ต่างประเทศ และหลาย คนต้องอยู่เงียบๆจนกระทั่งเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองและไทยถูกญี่ปุ่นยึดครอง ปัญญาชนในกลุ่มนี้บางส่วนได้ร่วมมือกับกลุ่มนายปรีดี ทำขบวนการเสรี ไทยต่อต้านญี่ปุ่น ทำให้ภายหลังจากที่จอมพล ป. หมดอำนาจ ปัญญาชนกลุ่มนี้ได้รับเสรีภาพ และฟื้นฟูสถานะของพวกตนขึ้นมาตาม ลำดับ

ปัญญาชนในกลุ่มนี้หลายคน บางส่วนได้รับนิรโทษกรรมจากการถูกคุมขังกรณีกบฏวรเดช เริ่มออกมาเขียนทำหนังสือพิมพ์ และเคลื่อนไหวทางการเมือง หลังสงครามพวกเขาได้รวมตัวกันจนสามารถตั้งพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านรัฐบาลกลุ่มนายปรีดี ที่เข้มแข็งที่สุด (สมาชิกคนสำคัญมี อาทิ ควง อภัยวงศ์, ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช) พวกเขาใช้วิธีแสดงตนว่าเป็นผู้นิยมประชาธิปไตย แต่แอบสนับสนุนพวกทหารกลุ่มจารีตนิยม อนุรักษ์นิยม โค่นล้มกลุ่มนายปรีดีในปี 2490 หลังจากนั้นปัญญาชนกลุ่มนี้ก็อยู่ในสถานะร่วมมือกับรัฐบาลจอมพล ป.ในบางประเด็น (เช่นการต่อต้านกลุ่ม นายปรีดีและฝ่ายซ้าย) และคัดค้านในบางประเด็น เพราะต้องการแย่งอำนาจกับกลุ่มจอมพล ป. จนกระทั่งในปลายสมัยจอมพล ป. กลุ่มปัญญาชนจารีตนิยม จึงได้มีท่าทีคัดค้านจอมพล ป.และสนับสนุนจอมพลสฤษดิ์ โค่นจอมพล ป.และปราบปรามปัญญาชนก้าวหน้า ทำให้พวกปัญญาชนจารีตนิยม-กษัตริย์นิยมได้ กลายเป็นกลุ่มปัญญาชนที่โดดเด่นที่สุด ตั้งแต่ปี 2501 เป็นต้นมา

กลุ่มปัญญาชนจารีตนิยม-กษัตริย์นิยมได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ และรื้อฟื้นสร้างความชอบธรรมของแนวความคิดของกลุ่มพวกเขามาตามลำดับ และประสบ ความสำเร็จมากที่สุดนับตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์ขึ้นมามีอำนาจเต็มในปี 2501 บทบาทของคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ถูกลดความ สำคัญและถูกบิดเบือน ฝ่ายระบอบเก่าเช่นรัชกาลที่ 7 กลับได้รับการยกย่องเชิดชูว่าเป็นผู้ทรงนำประชาธิปไตยมาให้ประเทศไทย วันชาติซี่งเคยเป็นวันที่ 24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ถูกเปลี่ยนมาเป็นวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน และตัวอย่างที่เห็นชัดมากที่สุด คือ การปล่อยข่าวให้ร้ายโจมตีนายปรีดี พนมยงค์ด้วยวิธีการต่างๆนานา จนคนจำนวนมาก ยกเว้นปัญญาชนที่สนใจและรู้เรื่องเบื้องหลังทางการเมือง ยังคงมอง นายปรีดีและคณะราษฎรในแง่ลบตลอดมา

การครอบงำด้านความคิดอุดมการณ์ของฝ่ายจารีต-กษัตริย์นิยมต่อปัญญาชนรุ่นหลัง 2501 มาก ปัญญาชนที่สำคัญอย่าง ส.ศิวรักษ์ และ ชัยอนันต์ สมุทวณิช ในช่วงทศวรรษ 2510 ก็เผยแพร่ความคิดในทำนองวิพากษ์คณะราษฎร และเห็นใจแก้ต่างให้ฝ่ายระบอบเก่า เมื่อนักศึกษาปัญญาชนเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐ ธรรมนูฯ ตอนต้นเดือนตุลาคม 2516 พวกนักศึกษาปัญญาชนกลุ่มนั้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็ยังได้นำพระราชหัตถเลขาประกาศสละ ราชสมบัติของรัชกาลที่ 7 ซึ่งตอบโต้รัฐบาลหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองว่า “ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด…” มาพิมพ์ที่หน้าปกหนังสือของกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ตุลาคม 2516 แม้พวกเขาจะเลือกหยิบยกข้อความตอนนี้มาเพื่อต่อต้านพวกเผด็จการทหาร แต่ในการกระดังกล่าวเป็นการยอมรับและให้เครดิตกับสถาบันเก่าก่อนปี 2475 มากกว่าจะให้เครดิตคณะราษฎร หรือให้เครดิตประชาชนว่าเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง

แม้ว่าภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 พวกนักศึกษาปัญญาชนเสรีนิยมก้าวหน้าในยุคนั้นจะเรียนรู้การเมือง และมีความคิดแบบเสรีประชาธิปไตยก้าวหน้า ต่างไปจากปัญญาชนจารีตนิยม-กษัตริย์นิยม เช่น ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช มากขึ้น แต่จริงๆแล้ว พวกนักศึกษาปัญญาชนเสรีนิยมก้าว หน้าก็ไม่ได้มีอำนาจหรือบทบาทเท่าปัญญาชนกลุ่มจารีตนิยมซึ่งมีบทบาทเด่นที่สุดหลังจากกลุ่มจอมพลถนอม-ประพาสถูกโค่นไปแล้ว และโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งหลังจากที่พวกนักศึกษาเสรีนิยม ก้าวหน้าถูกปราบปรามในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 การที่กลุ่มจารีตนิยมกลับมามีอำนาจมากตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา ก็ เพราะว่ากลุ่มทหารแตกแยก ไม่มีเอกภาพเหมือนสมัยก่อนปี 2516 และทหารรุ่นหลัง 2475 ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในประเทศก็เป็นปัญญาชนน้อยลง ขบวนการของปัญญาชนฝ่ายซ้ายก็ล้มเหลวแตกสลายตั้งแต่ปี 2523-24 บทบาทของปัญญาชนกลุ่มจารีตนิยมกษัตริย์จึงยิ่งสูงเด่นที่สุด ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2516 ถึงปัจจุบัน เมื่อเทียบกับยุค 2475-2501 ซึ่งเป็นยุคที่แนวคิดจารีตนิยม-กษัตริย์นิยมอยู่ในกระแสต่ำกว่าปัจจุบันมาก

วิทยากร เชียงกูล
ปัญญาชน : ชนชั้นนำในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร
ISBN 974-89302-5-2

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: