RSS

Daily Archives: มีนาคม 21, 2008

แนะนำหนังสือใหม่:จิตวิทยา ความฉลาด และความคิดสร้างสรรค์


https://i2.wp.com/www.winyuchon.co.th/product/images/9789740451877.gif

สั่งซื้อได้ที่สำนักพิมพ์สายธาร

จิตวิทยา ความฉลาด และความคิดสร้างสรรค์
ผู้เขียน : วิทยากร เชียงกูล

หนังสือเล่มนี้ เป็นกรณีศึกษาเรื่องของ มูฮัมหมัด ยูนุส และธนาคารคนจน ที่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี 2549 ร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายสนับสนุนการศึกษาหาความรู้ในสาขาย่อยอย่างน้อย 3 ประการ คือ ภาวะและบทบาทของผู้นำ, แก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาสังคม และความคิดริเริ่ม การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม อันเป็นเรื่องสำคัญในยุคโลกาภิวัตน์ที่คนส่วนใหญ่จะต้องแข่งขันกันและร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหา….

 

บทสรุป บทบาทของปัญญาชนไทย รุ่น พ.ศ. 2475 และหลังจากนั้น..


การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 มาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะทางด้านกระแสความคิด ดูเป็นไปอย่างเชื่องช้า เมื่อ เทียบกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมบางอย่างมีลักษณะถอยหลังเข้าคลอง การที่ระบอบประชาปไตยแบบรัฐสภายังไม่ค่อยมั่นคง สมาชิกสภาผู้ แทนและคณะรัฐสภายังไม่ค่อยมั่นคง สมาชิกสภาผู้แทนและคณะรัฐบาลยังไม่ค่อยมีคุณภาพ ทหารและสถาบันอำนาจดั้งเดิมยังมีอำนาจเหนือระบบรัฐสภา ทำให้ปัญญาชนเสรีนิยมส่วนใหญ่รู้สึกเหมือนกับว่าแทบไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นแต่อย่างใด บางคนก็มองถึงขนาดเป็นการย่ำเท้าอยู่กับที่

 

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

รายชื่อหนังสือของวิทยากร เชียงกูล ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น


สำหรับหลายท่านที่อยากศึกษาผลงานของ อ.วิทยากร เชียงกูล ซึ่งมีมากมายหลายเล่มนั้น แต่การที่จะตามหาหนังสือเล่มต่างๆนั้น ใช่จะหาได้ง่ายนัก แต่หากแวะเข้าห้องสมุด ก็จะพบผลงานของวิทยากร เชียงกูลมากมายหลายเล่ม

  

สำหรับท่านที่อยู่ที่ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง สามารถแวะไปที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งมีผลงานของวิทยากร เชียงกูลมากมาย หลายเล่ม ดังต่อไปนี้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

รายชื่อหนังสือของวิทยากร เชียงกูล ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


สำหรับหลายท่านที่อยากศึกษาผลงานของ อ.วิทยากร เชียงกูล ซึ่งมีมากมายหลายเล่มนั้น แต่การที่จะตามหาหนังสือเล่มต่างๆนั้น ใช่จะหาได้ง่ายนัก แต่หากแวะเข้าห้องสมุด ก็จะพบผลงานของวิทยากร เชียงกูลมากมายหลายเล่ม

 

สำหรับท่านที่อยู่ที่ จ.สุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง สามารถแวะไปที่ หอสมุดวิทยาลัยครูสุรินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งมีผลงานของวิทยากร เชียงกูลมากมาย หลายเล่ม ดังต่อไปนี้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,