RSS

รายชื่อหนังสือของวิทยากร เชียงกูล ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

23 มี.ค.

สำหรับหลายท่านที่อยากศึกษาผลงานของ อ.วิทยากร เชียงกูล ซึ่งมีมากมายหลายเล่มนั้น แต่การที่จะตามหาหนังสือเล่มต่างๆนั้น ใช่จะหาได้ง่ายนัก แต่หากแวะเข้าห้องสมุด ก็จะพบผลงานของวิทยากร เชียงกูลมากมายหลายเล่ม

สำหรับท่านที่อยู่ที่ กทม. แถวรามคำแหง สามารถแวะไปที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งมีผลงานของวิทยากร เชียงกูลมากมาย หลายเล่ม ดังต่อไปนี้

1) 55 วัน ก่อนญวนแตก
2) 60 ปี วิทยากร เชียงกูล 40 ปี ฉันจึงมาหาความหมาย.
3) การกอบกู้และฟื้นฟูชาติจกาพันธนาการของ IMF
4) การแต่งงานในทัศนะใหม่ = Open marriage / ของ ยอร์ช โอนีล, นีนา โอนีล ; แปลโดย พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม, วิทยากร เชียงกูล. :
5) การเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทภาคกลาง : ผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยม 2503-2523 / วิทยากร เชียงกูล. :
6) การพัฒนาทุนนิยมในประเทศไทย : ศึกษากรณีสังคมเกษตรภาคกลาง พ.ศ.2503-2523 / วิทยากร เชียงกูล.
7) การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย : บทวิเคราะห์ / วิทยากร เชียงกูล.
8) การเมืองภาคประชาชน : มองจากชีวิตและงานของ “ศรีบูรพา” / วิทยากร เชียงกูล
9) ขบวนการนักศึกษาไทย : จากอดีตถึงปัจจุบัน / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, วิสา คัญทัพ ; วิทยากร เชียงกูล, บรรณาธิการ.
10) งานคัดสรรในรอบ 30 ปีของ วิทยากร เชียงกูล / วิทยากร เชียงกูล.
11) ฉันจึงมาหาความหมาย / วิทยากร เชียงกูล.
12) อธิบายศัพท์ปรัชญาการเมืองและสังคม = Dictionary of political and social philosophy / วิทยากร เชียงกูล, พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม. :
13) ชีวิตคู่แบบเปิด = Open marriage / ยอร์ช โอนีล, นีนา โอนีล, เขียน ; พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม, วิทยากร เชียงกูล, แปลและเรียบเรียง.
14) แด่โลกและชีวิต : ปรัชญาความคิดบุคคลสำคัญของโลก / วิทยากร เชียงกูล.
15) ถาม-ตอบ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจไทยเราไม่มีเงินหรือไม่มีภูมิปัญญาในการแก้ปัญหากันแน่? / วิทยากร เชียงกูล. :
16) ทางรอดของประเทศไทย : ปฏิวัติกรอบวิธีคิดและระบบการเรียนรู้ใหม่ / วิทยากร เชียงกูล.
17) ทางเลือกของสังคมไทย / วิทยากร เชียงกูล.
18) ทำอย่างไรจึงจะเรียนเก่ง / วิทยากร เชียงกูล.
19) แนวความคิดใหม่ทางการศึกษา / วิทยากร เชียงกูล.
20) แนวทางปราบคอร์รัปชั่นอย่างได้ผล : เปรียบเทียบไทยกับประเทศอื่น / วิทยากร เชียงกูล.
21) น้ำพุแห่งความขมขื่น / อิกนาซิโอ ซิโลเน่ ; แปลโดย วิทยากร เชียงกูล และพรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม.
22) บทกวีและเรื่องสั้นดีเด่นของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในรอบปี 2521 / วิทยากร เชียงกูล, บรรณาธิการ. :
23) บทกวีแห่งอาเชี่ยน / วิทยากร เชียงกูล, แปล. :
24) บรรษัทลงทุนข้ามชาติ ช่วยเหลือหรือช่วยเถือ / โดย วิทยากร เชียงกูล, สุธี ประศาสน์เศรษฐ, สุชาย ตรีรัตน์.
25) ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่ทุกคนควรรู้ / วิทยากร เชียงกูล.
26) ปัญญาชนไทยกับการเปลี่ยนแปลง / วิทยากร เชียงกูล.
27) ปัญหาพื้นฐานของชาวนาไทย / วิทยากร เชียงกูล.
28) ปัญหาพื้นฐานของประเทศด้อยพัฒนา / วิทยากร เชียงกูล. :
29) ปัญหาและทางออกของประเทศด้อยพัฒนา / วิทยากร เชียงกูล.
30) ปัญหาและแนวทางการต่อสู้ของโลกที่สาม / วิทยากร เชียงกูล.
31) ผู้นำ ผู้เปลี่ยนแปลงและให้แรงบันดาลใจแก่ โลก / วิทยากร เชียงกูล.
32) ฝันของเด็กชายชาวนา / วิทยากร เชียงกูล. :
33) พจนานุกรมนักคิดนักเขียน คนสำคัญของโลก / วิทยากร เชียงกูล, ค้นคว้าเรียบเรียง.
34) พจนานุกรมศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร / วิทยากร เชียงกูล.
35) พจนานุกรมศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร / วิทยากร เชียงกูล.
36) พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์การเมือง / วิทยากร เชียงกูล.
37) พัฒนาการแบบยั่งยืนกับการแก้ปัญหาคนจน / วิทยากร เชียงกูล.
38) เพื่อปากท้องและชีวิตที่ดีกว่า / วิทยากร เชียงกูล. :
39) เพื่อโลกที่ดีกว่า : รวมบทความเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางสร้างสรรค์สังคม / วิทยากร เชียงกูล.
40) เพื่อศตวรรษที่ 21 : วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย / วิทยากร เชียงกูล.
41) มุมมองปฏิรูปการศึกษาของ จาตุรนต์ ฉายแสง / สัมภาษณ์และบรรณาธิการ โดย วิทยากร เชียงกูล.
42) รัฐประหารเมืองไทย / วิทยากร เชียงกูล.
43) รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2543/2544 : ปฏิรูปการศึกษาอย่างไร เพื่อใคร เพื่ออะไร? / วิทยากร เชียงกูล.
44) รายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2540 / วิทยากร เชียงกูล.
45) รายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2547/2548 รากเหง้าของปัญหาและแนวทางแก้ไข / วิทยากร เชียงกูล.
46) เราจะไปทางไหนกัน : รวมบทความและบทวิจารณ์ 2512 – 2515 ของวิทยากร เชียงกูล / วิทยากร เชียงกูล.
47) เรียนลึก รู้ไว ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพ / วิทยากร เชียงกูล.
48) เรือโรงงาน = The factory ship / ทาคิจิ โกบายาชิ ; แปลโดย วิทยากร เชียงกูล.
49)ฤดูใบไม้ผลิจักต้องมาถึง / วิทยากร เชียงกูล.
50) โลกที่สามจงสามัคคีกัน / วิทยากร เชียงกูล.
51) วิพากษ์ไทยรักไทยบนฐานคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบองค์รวม / โดย วิทยากร เชียงกูล.
52) ศัพท์ เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร / วิทยากร เชียงกูล.
53) ศัพท์การบริหารจัดการ = Dictionary of managment / วิทยากร เชียงกูล
54) ศัพท์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / วิทยากร เชียงกูล.
55) ศัพท์ใหม่อธิบายโลกยุคข้อมูลข่าวสาร =bDictionary of new words in the information age / วิทยากร เชียงกูล.
56) ศึกษาบทบาทและความคิด ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช / วิทยาการ เชียงกูล.
57) เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน / วิทยากร เชียงกูล.
58) เศรษฐศาสตร์ที่ทุกคนควรรู้ / วิทยากร เชียงกูล.
59) สภาวะการศึกษาไทย ปี 2549/2550 : การแก้ปัญหาและการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบองค์รวม / วิทยากร เชียงกูล. :
60) สังคมประชาธิปไตยใหม่ – ทางออกประชาชน / วิทยากร เชียงกูล.
61) สารานุกรมแนะนำหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน / วิทยากร เชียงกูล … [และคนอื่น ๆ].
62) สารานุกรมแนะนำหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน / โดย วิทยากร เชียงกูล … [และคนอื่นๆ]. :
63) หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่าน : ฉบับสังเขป / วิทยากร เชียงกูล … [และคนอื่น ๆ].
64) หนังสือดีในรอบหลายศตวรรษ / วิทยากร เชียงกูล.
65) หนุ่ม-สาวไทยจะไปทางไหนกัน / วิทยากร เชียงกูล.
66) อธิบายศัพท์ เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร = Dictionary of economics / วิทยากร เชียงกูล.
67) อธิบายศัพท์การบริหารจัดการสมัยใหม่ = Dictionary of modern management / วิทยากร เชียงกูล.
68) อธิบายศัพท์การเมืองการปกครองสมัยใหม่ = Dictionary of politics and government / วิทยากร เชียงกูล.
69) อธิบายศัพท์การศึกษาและความรู้สาขาต่างๆ = Dictionary of education and branches of sciences / วิทยากร เชียงกูล.

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: