RSS

Daily Archives: มีนาคม 24, 2008

ทางออกของปัญหา:คอร์รัปชั่นปราบได้ ถ้าคิดแก้ไขกันอย่างเป็นระบบ


ทางออกของปัญหา:คอร์รัปชั่นปราบได้ ถ้าคิดแก้ไขกันอย่างเป็นระบบ
โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์     21 มีนาคม 2551 21:22 น.
คอร์รัปชั่นไม่ใช่เรื่องปกติที่สืบเนื่องมาจากความโลภของมนุษย์หรือลักษณะทางวัฒนธรรมและศีลธรรมของนักการเมืองไทยที่หลายคนคิดว่าคงจะไม่มีทางแก้ได้ แต่เป็นเรื่องผิดปกติที่เกิดจากปัญหาบริหารการจัดการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่ไม่ดี และปัญหานี้มีทางป้องกันและปราบปรามได้ ถ้าประชาชนตระหนักและรู้วิธี

Read the rest of this entry »

 

ตัวอย่างคู่แต่งงานแบบปิด


วิทยากร เชียงกูล – เรียบเรียง

    กฎเกณฑ์ที่จะเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมของคู่แต่งงานแบบปิดคือ ภรรยาเป็นฝ่ายทำครัวและงานบ้านอื่นๆ สามีช่วยเฉพาะงานช่างหรืองานที่คิดว่าเป็นงานของผู้ชาย ต่างฝ่ายต่างไม่มีความเป็นส่วนตัวและต่างฝ่ายต่างกำหนดชนิดของเพื่อนอีกฝ่ายหนึ่งควรคบ  จะไปไหนด้วยกันตลอดเวลา ไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะสนุกด้วยหรือไม่ และในที่สุดต่างฝ่ายต่างก็จะลบล้างความปรารถนา และความสามารถในการงานและกิจกรรมของอีกฝ่ายหนึ่ง และสนับสนุนเฉพาะสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับกันในนามของความรัก เขาทั้งสองต่างบั่นทอนบุคลิกที่เป็นตัวของตัวเองของกันและกัน ทั้งที่สิ่งนั้นจะเป็นรากฐานของการเจริญงอกงามส่วนบุคคล และหากปราศจากซึ่งสิ่งนี้แล้วการแต่งงานใดๆ ก็จะอยู่ในสภาพชะงักงัน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,