RSS

Daily Archives: มีนาคม 25, 2008

ความคาดหมายแบบโรแมนติคที่ไม่สมจริง


วิทยากร เชียงกูล – เรียบเรียง

ในระยะแรกๆ คู่ครองจะมีความคิดว่าความรักจะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ และทั้งคู่ก็มุ่งมัวกับการเอาใจใส่กันและกันจนไม่ได้มีเวลามาวิเคราะห์หาคำตอบ ว่าเขาทั้งสองกำลังจะทำอะไร และทำไมต้องทำเช่นนั้น กฎเกณฑ์ทางจิตวิทยา และกฎเกณฑ์ทางสังคมที่กำหนดวิถีชีวิตของเราไม่เคยถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์และประเมินค่า ซึ่งทีแท้จริงแล้วการกระทำต่างๆตามกฎเกณฑ์ของคู่ครองส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรผิด การถามคู่ครองว่าคุณควรจะแต่งตัวชุดไหน การต้องใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่สามีของคุณมากกว่าที่คุณต้องการ การที่คุณต้องเป็นฝ่ายล้างจานตลอด หรือการที่ต้องเลิกคบเพื่อนคนหนึ่ง สิ่งเหล่านี้สามารถจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ทำร้ายความรู้สึกของทั้งคุณและคู่ของคุณ ถ้าหากว่าการกระทำนั้นมีเหตุผลที่เปิดเผย และเต็มไปด้วยความรับผิดชอบ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ประมวลภาพการสำรวจ โรงเรียนบ้านสำโรง ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์


ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ได้เดินทางลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า เมื่อช่วงสายของวันที่ 23มี.ค.2551 ที่โรงเรียนบ้านสำโรง ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายของโครงการ ซึ่งในการเดินทางไปสำรวจในครั้งนี้ ได้ทำการสำรวจโดยการเก็บภาพดังประมวลภาพต่อไปนี้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ประมวลภาพการสำรวจ โรงเรียนบ้านทัพกระบือ ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์


ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ได้เดินทางลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า เมื่อช่วงสายของวันที่ 23มี.ค.2551 ที่โรงเรียนบ้านทัพกระบือ หมู่ 2 ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายของโครงการ ซึ่งในการเดินทางไปสำรวจในครั้งนี้ ได้ทำการสำรวจโดยการเก็บภาพดังประมวลภาพต่อไปนี้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ประมวลภาพการสำรวจ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทัพกระบือ ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์


ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ได้เดินทางลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า เมื่อช่วงสายของวันที่ 23มี.ค.2551 ที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทัพกระบือ หมู่ 2 ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายของโครงการ ซึ่งในการเดินทางไปสำรวจในครั้งนี้ ได้ทำการสำรวจโดยการเก็บภาพดังประมวลภาพต่อไปนี้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ประมวลภาพการสำรวจ โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู (ปอเกีย – พลิน อุทิศ 2) ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์


ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ได้เดินทางลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า เมื่อช่วงสายของวันที่ 23มี.ค.2551 ที่โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู (ปอเกีย – พลิน อุทิศ 2) ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายของโครงการ ซึ่งในการเดินทางไปสำรวจห้องสมุดในครั้งนี้ ไม่ได้ทำการนัดหมายไว้ล่วงหน้า จึงไม่พบครู หรือบุคลากรของโรงเรียน จึงได้ทำการสำรวจโดยการเก็บภาพ
ดังประมวลภาพต่อไปนี้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ประมวลภาพการสำรวจ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดราษฎร์แจ่มจันทร์ ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์


ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ได้เดินทางลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า เมื่อช่วงสายของวันที่ 23มี.ค.2551 . ที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดราษฎร์แจ่มจันทร์ ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ดังประมวลภาพต่อไปนี้ (40 ภาพ)

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ประมวลภาพการสำรวจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์


ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ได้เดินทางลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2551 ในช่วงเวลา 17.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ดังประมวลภาพต่อไปนี้


Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,