RSS

Daily Archives: มีนาคม 27, 2008

13 กรณีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในยุครัฐบาลทักษิณ


Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

การฉ้อราษฎร์บังหลวงและรูปแบบการทุจริตคอรัปชั่น


การฉ้อราษฎร์บังหลวง ซึ่งเป็นคำไทยที่ใช้มาดั้งเดิม มักจะหมายถึง การฉ้อโกงสิ่งท่าเคยเป็นหรือสิ่งที่ควรเป็นของราษฎร และการฉ้อโกงภาษีงบประมาณของรัฐ ซึ่งความหมายนี้ค่อนข้างจำกัด การคอรัปชั่นในสมัยปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบไปมาก เนื่องจากระบบเศรษฐกิจการเงิน การธนาคารมีการพัฒนาที่ซับซ้อน และผู้ที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวก็พัฒนารูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนขึ้น คำว่าฉ้อราษฎร์บังหลวงอาจจะไม่ครอบคลุมมากพอ ดังนั้น ในระยะหลังคนจึงนิยมใช้คำว่า การทุจริตคอรัปชั่น มากกว่า แม้จะเป็นการใช้ทับศัพท์ฝรั่งอยู่บ้าง แต่ประชาชนก็ได้ยินได้เห็นบ่อยจนเข้าใจ และเรามักใช้คำนี้ในความหมายกว้าง คือรวมถึงการทุจริตฉ้อฉลของผู้ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทุกรูปแบบ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

คลิปวิดีโอการสำรวจพื้นที่โครงการฯ ที่ห้องสมุด รร.แสลงพันธุ์ จ.สุรินทร์


นี่คือ คลิปวิดีโอ บรรยากาศทั้งภาพและเสียงเมื่อ 22 มี.ค.2551 เมื่อทางชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล โดยคุณนิด เดินทางไปสำรวจสภาพของอาคารห้องสมุด โรงเรียนแสลงพันธุ์ ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,