RSS

สังคมการเมืองภายใต้ทักษิโณมิกส์

29 มี.ค.

  ผู้นำทางการเมืองภายใต้ทักษิโณมิกส์ ต้องการความนิ่งทางการเมือง ระบอบการเมืองการปกครองภายใต้ทักษิโณมิกส์เป็นระบบเถ้าแก่ เป็นระบบการเมืองการปกครองของเถ้าแก้ โดยเถ้าแก่ และเพื่อเถ้าแก่

รัฐบาลทักษิณนั้น ไม่มีวัฒนธรรมและบุคคลที่เคยเป็น CEO (ผู้บริหารมืออาชีพ) อยู่ในคณะรัฐบาล แม้กระทั่งคุณทักษิณเอง ตามประวัติเมื่อออกจากราชการก็กระโดดมาเป็นเถ้าแก่ คุณทักษิณไม่เคยมีประสบการณ์เป็น CEO บรรดานายทุนที่อยู่ในรัฐบาลทักษิณไม่ว่าจะเป็นคุณอดิศัย โพธารามิก, คุณประชา มาลีนนท์ คนเหล่านี้มีประสบการณ์เป็นเถ้าแก่ ไม่เคยมีประสบการณ์เป็น CEO เพราะล้วนเป็นเถ้าแก่ที่บริหารจัดการธุรกิจที่ตัวเองเป็นเจ้าของ หรือถือหุ้นใหญ่เกือบทั้งหมด

ภายใต้ระบบเถ้าแก่ ลูกจ้างและหลงจู๊ต้องฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของเถ้าแก่ เถ้าแก่มีอำนาจในการปลดหลงจู๊อย่างเต็มที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 217 ให้อำนาจเถ้าแก่ในการปลดหลงจู๊ ด้วยเหตุดังนั้น หลงจู๊ก็ต้องกลัวเถ้าแก่ ถ้าลูกชายเถ้าแก่จะจัดงานสังคม บรรดาหลงจู๊ก็ต้องไปร่วมงาน ถ้าไม่ไปก็อาจถูกหมายหัวได้

ภายใต้ระบบเถ้าแก่ เถ้าแก่ย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดิน เถ้าแก่ไม่ต้องการความโปร่งใส ไม่ต้องการการมีส่วนร่วม ไม่ต้องการการตรวจสอบ ดังนั้น เถ้าแก่ไม่ต้องการธรรมาภิบาล

ในฐานะผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน เถ้าแก่ย่อมอยู่เหนือการวิพากษ์ ผู้วิพากษ์เถ้าแก่ย่อมถูกตอบโต้ ระบบเถ้าแก่ก่อให้เกิดทักษิณานุวัตร สมาชิกในสังคมต้องอนุวัตรตามเถ้าแก่ ข้าราชการ สื่อมวลชน นักวิชาการ เอ็นจีโอต้องอนุวัตรตามเถ้าแก่

ยุทธวิธีการเพิ่มพลวัตรของขบวนการทักษิณานุวัตรอยู่ที่การเพิ่มพื้นที่การยึดครองรัฐสภา ระบบเถ้าแก่มีโอกาสที่จะนำสังคมการเมืองไทยไปสู่ระบบเผด็จการประชาธิปไตย (Democratic Authoritarianism)

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ทักษิโณมิกส์ นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนา 2 วิถี วิถีหนึ่งเดินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบเปิด (Outward Orientation) วิถีที่ 2 คือการพัฒนาระดับรากหญ้า เช่น พักหนี้ให้เกษตรกร Micro Finance ทั้งกองทุนหมู่บ้าน สินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ สินเชื่อ SME และ SML เรื่อง OTOP แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน การประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค การสงเคราะห์คนจน การสงเคราะห์คนชั้นกลาง เช่น บ้านเอื้ออาทร แท็กซี่เอื้ออาทร คอมพิวเตอร์เอื้ออาทร

    บทบาทรัฐภายใต้ทักษิโณมิกส์

ทักษิโณมิกส์ไม่สามารถกำหนดบทบาททางเศรษฐกิจของรัฐอย่างชัดเจนได้ เพราะมีปัญหาเรื่องความแตกต่างของเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินระหว่าง Vote Gain Maximization กับ Private Interest MAximization ความต้องการคะแนนนิยมทางการเมืองทำให้เพิ่มบทบาทอำนาจของรัฐ ความต้องการผลประโยชน์ส่วนบุคคลบางครั้งต้องลดบทบาทของรัฐ เช่น การขายการไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางครั้งต้องเพิ่มบทบาทของรัฐ เช่น การไปซื้อรถไฟฟ้า (ของเอกชน) ทั้งบนดินและใต้ดิน

Vote GAin Maximization ก่อให้เกิดชุดนโยบายเอื้ออาทร Private Interest Maximization ซึ่งมีจุดประสงค์ในการแสวงหาส่วนเกินทางเศรษฐกิจ บางครั้งก็เน้นในเรื่องการแปรรูปให้เป็นเอกชน Privatization เพื่อให้มีหุ้นใหม่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์เป็นหัวใจหรือเป็นพระเจ้าของทักษิโณมิกส์

    โครงสร้างอุปสงค์มวลรวมภายใต้ทักษิโณมิกส์   

ทักษิโณมิกส์เน้นการให้ความสำคัญกับดีมานด์ภายในประเทศเพื่อการฟื้นเศรษฐกิจคืนจากภาวะวิกฤติ  โดยการเร่งการใช้จ่ายในการบริโภคของประชาชนในชนบท และประชาชนในระดับรากหญ้า ทั้งนี้ก็ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า marginal propensity to consume (อัตราการใช้เงินส่วนที่เพิ่มขึ้นเพื่อการบริโภค) ของคนจนสูงกว่าคนรวย เพราะฉะนั้นการเพิ่มรายได้ของประชาชนในระดับรากหญ้า และการเร่งการใช้จ่ายในการบริโภคของประชาชนในระดับรากหญ้าจะมีผลทวีคูณต่อรายได้ประชาชาติสูง

ทักษิโณมิกส์ ยึดหลักการทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตโดยใช้การบริโภคชี้นำ (Consumption Led Growth) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ การส่งเสริมการใช้จ่ายในการบริโภค อัดฉีดเงินกู้ให้ประชาชน ส่งเสริมการใช้เครดิตการ์ด ส่งเสริมการซื้อสินค้าเงินผ่อน ส่งเสริมให้ประชาชนใช้จ่ายเกินตัว ส่งเสริมให้ใช้จ่ายด้านอบายมุข

จาก คำบรรยายของ ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ เรื่องทักษิโณมิกส์. ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 23 สิงหาคม 2547

ที่มา นโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ :
การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Conflict of Interest)
วิทยากร เชียงกูล
ISBN 974-449-285-6   

ป้ายกำกับ: , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: