RSS

Daily Archives: มีนาคม 30, 2008

มิเชล ฟูโกต์ ในฐานะของ “เหตุการณ์” หนึ่งในประวัติศาสตร์


ฟูโกต์ เป็นบุตรของศัลยแพทย์ชาวฝรั่งเศสเกิดเมื่อ ค.ศ. 1926 ได้รับการศึกษาในโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดของรัฐและโรงเรียนคาทอลิก ก่อนที่จะสอบ เข้าเรียนที่ Ecole Normale Superieure ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ที่มีชื่อเสียงว่าผลิตปัญญาชนหัวกะทิของฝรั่งเสศ ครั้งแรกเรียนปรัชญา ตอน หลังเรียนจิตวิทยาต่อ เขาเคยพูดถึงประสบการณ์การศึกษาของเขาว่า ความรู้ที่ลึกลับซึ่งระบบการศึกษาสัญญาว่าจะให้แก่เรานั้น ถูกผลัดผ่อนออกไปวัน หลังๆอยู่เสมอ (นั่นก็คือ เขาได้รับการบอกว่าจะได้เรียนรู้สิ่งที่สุดยอดของความรู้เมื่อเขาอยู่ชั้นสูงขึ้น แต่แล้วเขาก็ไม่พบจนแล้วจนรอด)
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , ,