RSS

Daily Archives: มีนาคม 31, 2008

คลิปวิดีโอ บรรยากาศการสำรวจศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ วัดราษฎร์แจ่มจันทร์


คลิปวิดีโอ บรรยากาศการสำรวจศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ วัดราษฎร์แจ่มจันทร์
ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์

บางส่วนจากคลิปวิดีโอ
คุณรัตนสมุทร  ให้ข้อมูลอย่างมัน สนุกสนาน

“..ไม่ได้นะ นักวิชาการจะต้องแนะนำเขา ขนาดจบเอกครูโดยตรงยังจับจุดนี้ไม่ได้
แต่ที่นี่ก็มีการจ่ายนม มีการเช็คชื่อ เช็คสุขภาพ บันทึกพฤติกรรมเด้กแต่ละวัน แต่นี้ก็ดีแล้ว คุณหมอบอก แค่นี้ก็ดีแล้ว จะเอาขนาดหนอีก นักวิชาการเนาก็ทำไปตามตัวบ่งชี้ของเค้านั่นแหละ ตามขั้นตอนของเค้า ..”

 

ป้ายกำกับ: ,

จิตวิทยาชาวพุทธ โดย ลามะ เยชี


Lama Yeshe, A Glimpse of Buddhist Psychology (1998)
วิทยากร เชียงกูล – เรียบเรียง
ศาสนาพุทธคือวิธีการในการควบคุมจิตใจที่ไร้วินัย เพื่อที่จะนำจิตใจให้พ้นทุกข์และนำไปสู่ความสุข ในขณะนี้ พวกเราล้วนมีจิตใจที่ไร้วินัย แต่ถ้าเราพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของธรรมชาติของจิตใจให้ถูกต้อง เราจะเรียนรู้การควบคุมจิตใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ และเราจะสามารถปลดปล่อยความโง่เขลาทางอารมณ์ และความทุกข์ที่มันนำมาให้เราได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาอะไร สิ่งสำคัญที่สุดคือการรู้จักจิตใจของคุณเอง และรู้ว่ามันทำงานอย่างไร

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,