RSS

คลังภายใต้ทักษิโณมิกส์

02 เม.ย.

ภายใต้ทักษิโณมิกส์  คือ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นเอกชน (Privatization) ทำให้รัฐบาลมีขนาดเล็กลง แต่การแปรรูปธุรกิจเอกชนให้เป็นสาธารณะ (Publicization)  นโยบายชุดเอื้ออาทรจะทำให้รัฐบาลมีขนาดใหญ่ขึ้น

ภายใต้ทักษิโณมิกส์  นโยบายรายได้ของรัฐบาลเน้นการแสวงหารายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร ไม่มีการปฏิรูประบบภาษี เพราะการปรับระบบภาษีกระทบต่อคะแนนนิยมทางการเมือง แต่ว่าการอุ้มการใช้จ่ายของประชาชนเพิ่มคะแนนนิยมทางการเมือง

ภายใต้ทักษิโณมิกส์  ทรัพยากรคลังเป็นเพียงน้ำมันหล่อลื่นในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้บรรจุเป้าหมาย วินัยการคลังไม่อยู่ในพจนานุกรมของทักษิโณมิกส์

รัฐบาลที่ยึดกุมทักษิโณมิกส์ ต้องพยายามระดมทรัพยากรทางการคลังทั้งปวงมาใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน ความคล่องตัวในการใช้จ่ายเป็นปรัชญาสำคัญของทักษิโณมิกส์ ฉะนั้นสิ่งที่ต้องการ ก็คือ ทรัพยากรที่ไม่ต้องขออนุมัติรัฐสภา และการใช้จ่ายทรัพยากรที่ปลอดพ้นจากการตรวจสอบของรัฐสภา

รัฐบาลทักษิณอาศัยรายได้ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการดำเนินนโยบายต่างๆ การขยายบทบาทของรัฐในการดำเนินนโยบาย ทำให้มีการขยายกิจการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยการนำหวยใต้ดินขึ้นมาสู่บนดิน  รัฐบาลทักษิณรุกคืบเข้าไปหารายได้จากกาสิโน แล้วก็มีความพยายามที่จะอนุญาตให้จัดตั้ง เอนเตอร์เทนเมนท์คอมเพล๊กซ์

จาก คำบรรยายของ ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ เรื่องทักษิโณมิกส์. ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 23 สิงหาคม 2547

ที่มา นโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ :
การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Conflict of Interest)
วิทยากร เชียงกูล
ISBN 974-449-285-6  Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: