RSS

เทคนิคของการทำคอรัปชั่นยุคใหม่ให้ถูกกฎหมาย

03 เม.ย.

  ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ พ.ศ.2540 เริ่มมีการพัฒนาเทคนิคการคอรัปชั่นให้เลี่ยงกฎหมายได้อย่างซับซ้อน โดยเฉพาะในระยะหลังของการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง (พ.ศ.2544-2547) ปฏิบัติการทางเทคนิควิทยาเพื่อการคอรัปชั่น มีภารกิจใหม่เพิ่มขึ้น คือ การเข้าถึงการคอรัปชั่นที่ถูกกฏหมายได้นั้น จะต้องทำลายระบบกลไกของการถ่วงดุลอำนาจของรัฐไม่ให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ และต้องลดประสิทธิภาพของการตรวจสอบลงให้ได้ ตัวอย่างปฏิบัติการทางเทคนิคที่จำเป็นมีดังนี้ คือ

  1. ต้องบรรลุเงื่อนไขพื้นฐานอันดับแรก คือ ต้องเข้าถึงศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงอำนาจที่ชอบธรรม และทำการผูกขาดทางการเมืองในทุกภาคส่วนให้ได้เสียก่อน เช่น การเลือกตั้งปี พ.ศ.2544 ต้องสร้างความชอบธรรมโดยทำให้ฝ่ายค้านมี สส.น้อยจนไม่สามารถตรวจสอบนายกรัฐมนตรีด้วยการยื่นญัตติเพื่อขอเปิดอภิปรายไ ม่ไว้วางใจได้และการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2548 ต้องทำให้ฝ่ายค้านมี สส.น้อยจนไม่สามารถยื่นญัตติเพื่อขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีได้
  2. ใช้เทคนิคที่ว่าด้วยการบริหารจัดการแบบแยกส่วน เข้าไปเปลี่ยนแปลงกฏ หรือ เข้าไปจัดระเบียบองค์ประกอบภายในใหม่ โดยต้องดำเนินการให้แนบเนียน ไม่ให้มีร่องรอยหรือพิรุธให้ถูกจับสังเกตได้ เช่น การส่งบุคคล คณะบุคคลเข้าไปเป็นผู้บริหาร เป็นสมาชิกขององค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตุลาการ สภาสูง สภาล่าง องค์กรอิสระ หน่วยงานตรวจสอบ และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่จะมีผลประโยชน์ล่วงหน้า
  3. ใช้เทคนิคการบริหารงานแบบเครือข่าย โดยจะเชื่อมโยงทุกเครือข่ายเข้าหากันผ่านคีย์แมนของแต่ละเครือข่าย ซึ่งจะได้รับสัญญาณคำสั่งจากศูนย์กลางแห่งอำนาจ เช่น การบริหารเครือข่ายจากสภาสูง จากสภาล่าง รัฐวิสาหกิจ กระทรวง หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระที่ตรวจสอบ ธนาคาร ภาคเอกชน ฯลฯ
  4. ต้องสร้างโครงการหรือแผนงานจำนวนมากๆ เพื่อให้เกิดภาพทางการเมือง และใช้เป็นเครื่องมือในการเบี่ยงเบนประเด็นที่สังคมจะสนใจในเรื่องของการคอรัปชั่น และการทับซ้อนผลประโยชน์
  5. ใช้เทคนิคยึดกุมพื้นที่ของกระบวนการสื่อสาร และใช้ระบบการประชาสัมพันธ์แบบเข้มข้นผ่านสื่อ ตลอดจนการใช้เทคนิคการสื่อสารทางเดียว เพื่อที่จะสามารถควบคุมชุดของการสื่อสารทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ปรับ/ออกกฏหมายที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานโดยอ้างว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม หรือถ้ากฏหมายเก่าที่มีอยู่แล้ว ให้หาช่องว่างกฎหมายและให้ตี่ความกฎหมายเข้าข้างตนเองไว้ก่อน

จากปฏิบัติการเทคนิคข้างต้น ทำให้การคอรัปชั่นยุคใหม่ (พ.ศ.2544-2548) มีความชอบธรรมดดยไม่ผิดกฏหมายอีกต่อไป (เทคนิควิทยาการคอรัปชั่นยุคใหม่, ภูมิคุ้มกันคอรัปชั่น : ศรัณย์ ธิติลักษณ์ / ศูนย์วิจัยธรรมาภิบาล / มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, กรุงเทพธุรกิจ, วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2549.

ที่มา นโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ :
การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Conflict of Interest)
วิทยากร เชียงกูล
ISBN 974-449-285-6  Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: