RSS

Daily Archives: เมษายน 4, 2008

ปฏิรูปการเมืองคืออะไร ทำไมจึงต้องปฏิรูปการเมือง


วิทยากร เชียงกูล

    คำว่า ปฏิรูปการเมือง หมายถึง การผ่าตัดปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดองค์กรทางการเมือง (และเศรษฐกิจส้งคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง) เพื่อทำให้การพัฒนาทางการเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชนสามารถเข้าไปมีบทบาทได้มากขึ้น เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ มีวุฒิภาวะในการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆได้อย่างสันติวิธี การปฏิรูปการเมืองมีเป้าหมายที่จะทำให้โครงสร้างการจัดองค์กรทางการเมืองแบบใหม่ สามารถมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ในระยะยาวได้มากกว่าที่แล้วมา ซึ่งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยในระยะสั้นเท่านั้น

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

คลิปวิดีโอการไปสำรวจห้องสมุดที่โรงเรียนสำโรง จ.สุรินทร์ สำหรับโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า


นี่คือ บรรยากาศการพูดคุยสอบถามข้อมูลจาก อาจารย์อำนวย ที่โรงเรียนสำโรง เมื่อ 23 มี.ค.2551 เกี่ยวกับสภาพของห้องสมุดโรงเรียน เพื่อการเตรียมงานสำหรับ
โครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า

ข้างล่างนี้ คือเนื้อหาบางส่วนจากคลิปวิดีโอครับ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,

การหาประโยชน์จากการเล่นหุ้นของครอบครัวนักการเมืองในตลาดหลักทรัพย์


วิทยากร เชียงกูล

    ครอบครัวนักการเมืองที่ได้ขึ้นเป็นรัฐบาลสามารถหาผลประโยชน์จากตลาดหลักทรัพย์ได้หลายทาง เช่น แต่งตัวและผลักดันหุ้นของบริษัทของตนและพรรคพวกเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้สะดวกรวดเร็วกว่าบริษัทที่ไม่มีเส้นสาย และสร้างข่าว ปั่นราคาหุ้นของพวกตนสูงขึ้น  เสร็จแล้วก็มีการซื้อๆขายๆ หลายรอบ ตามจังหวะข่าวซาลง  หรือราคาหุ้นขึ้นไปมากแล้ว แม้จะมีคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ทำหน้าที่ตรวจสอบอยู่บ้าง  แต่ก็มักจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันพวกนักหากำไรด้วยวิธีนี้ หรือที่ทำได้ส่วนใหญ่ คือ การเรียกให้ชี้แจงหรือปรับเล็กๆน้อยๆ หลังจากที่พวกเขาขายทำกำไรออกไปแล้ว ปล่อยให้นักลงทุนประเภทเก็งกำไรรายอื่นเข้ามาซื้อหุ้นในราคาสูงเป็นฝ่ายขาดทุนแทน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,