RSS

Daily Archives: เมษายน 7, 2008

ระบบอภิสิทธิ์และการเล่นพวก – รากเหง้าของปัญหา


วิทยากร เชียงกูล

     คำว่า ประชาธิปไตย ถูกชนชั้นนำของไทยครอบงำและบิดเบือนให้ประชาชนเข้าใจว่า หมายถึง แค่สิทธิการเลือกผู้แทนไปเป็นรัฐบาล และเป็น ส.ส. ออกกฏหมายในสภา หลังจากนั้นประชาชนก็ต้องปล่อยให้ ส.ส.ทำหน้าที่ของพวกเขาไป ประชาชนไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรอีก ถ้าเรียกร้องก็จะถูกหาว่าพยายามใช้กฏหมู่ ทั้งๆที่ประชาธิปไตยในความหมายที่แท้จริง หมายถึง ประชาชนมีสิทธิและโอกาสในทุกๆด้านอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช่สังคมที่เปิดโอกาสหรือแม้แต่ส่งเสริมให้คนบางคน ได้สิทธิพิเศษเหนือกว่าคนอื่นๆ ไม่ว่าจะในการใช้สิ่งของหรือบริการของรัฐรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้รถหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ฝากลูกเข้าเรียน หลีกเลี่ยงการเสียค่าปรับหรือภาษี การลัดคิวเวลาไปติดต่อสถานที่ราชการไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ อย่างการแต่งตั้งพรรคพวกของตนเองเป็นวุฒิสมาชิกหรือตำแหน่งทางการเมืองต่างๆ การใช้รถถังและอาวุธ เครื่องมือสื่อสารของทางราชการ ยึดอำนาจรัฐหรือปราบปรามประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตย การใช้อำนาจหน้าที่และการรู้ข้อมูลภายในหากำไรจากตลาดหุ้น การประมูลและการทุจริตฉ้อฉลด้วยวิธีต่างๆ ฯลฯ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

เหตุผลเบื้องหลังของนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ


วิทยากร เชียงกูล

  ..เหตุผลที่รัฐบาลอ้างนั้น เป็นเหตุผลเทียม คือ ต้องการอำพราง บิดเบือนและปกปิดความจริงที่ว่า จริงๆแล้วคณะรัฐบาลซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อนในฐานะที่เป็นนักลงทุนธุรกิจเอกช น ต้องการเข้าไปหากำไรจากการถือหุ้นในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดและทำกำไร อยู่แล้วให้เป็นบริษัทมหาชน  รวมทั้งต้องการช่วยทำให้ตลาดหลักทรัพย์มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเพิ่มขี้นและบริษัทของพรรคพวกตนที่จดทะเบียนอยู ่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วยมากกว่า จึงทำทุกวิถีทางเพื่อเร่งแปรรูปให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลกำไรเป็นบริษัทจำกัดเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ และขายหุ้นให้เอกชนได้ โดยอ้างว่า จะขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป และนักลงทุนต่างประเทศ แต่ความจริงก็คือประชาชนที่ต้องการซื้อหุ้นรัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพในการทำกำไรสูง เช่น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนั้น แม้จะไปเข้าคิวก่อนเวลาเปิดทำการหลายชั่วโมง แต่พอเริ่มให้เปิดจองแค่ 1 นาที 2 วินาที ก็ปรากฏว่า หุ้นที่ว่าเตรียมจัดสรรให้ประชาชนทั่วไปถูกจองหมดแล้ว

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ข้ออ้างในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ


วิทยากร เชียงกูล

    กระบวนการที่รัฐบาลผลักดันให้มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มีผลกำไรดี เช่น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (แปรไปแล้ว) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (เกือบแปรรูปไปแล้ว แต่องค์กรภาคประชาชนฟ้องร้องและศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้ระงับ) เพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์และขายให้กับเอกชน ที่ส่วนใหญ่คือ ตระกูลนักการเมืองที่ได้เป็นรัฐบาล เป็นการหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่ประชาชนทั่วไปไม่ค่อยรับทราบ  เพราะเป็นเรื่องที่ซับซ้อน มีการอำพรางและปกปิดข้อมูลที่แท้จริงต่อประชาชน เนื่องจากรัฐบาลคุมสถาบันทางเศรษฐกิจการเมือง และสื่อสารมวลชนได้เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ประชาชนทั่วไปมีการศึกษาน้อย รู้เรื่องเศรษฐกิจน้อย และต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานเลี้ยงชีพ ไม่มีเวลาติดตามศึกษาข้อมูลที่หาได้ค่อนข้างยาก และซับซ้อน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,