RSS

Daily Archives: เมษายน 9, 2008

นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นความเติบโต แต่ไม่สมดุล


วิทยากร เชียงกูล

     รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวของประชาชนไทยเพิ่มจาก 4,100 บาทในปี 2504 เป็น 68,000 บาทในปี 2538 แต่คนไทยในปัจจุบันไม่ได้รวยขึ้นอย่างเสมอหน้ากันทุกคน เพราะการกระจายทรัพย์สินและรายได้มีความไม่เป็นธรรมเพิ่มขึ้น  คนรวยประเภทเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่ หรือที่ดินมูลค่าสูง เจ้าของกิจการขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งมีฐานะร่ำรวยแตกต่างจากคนจนที่เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม เช่น ชาวนาชาวไร่ขนาดเล็ก คนงานไร้ฝีมือหรือกึ่งฝีมือ ฯลฯ หลายร้อยเท่า นอกจากนั้นก็มีชนชั้นกลาง พวกผู้ประกอบการขนาดย่อม พนักงาน ข้าราชการ นักวิชาชีพ จำนวนหนึ่ง

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,