RSS

civil society สังคมพลเรือน, สังคมประชา, สังคมภาคประชาชน

10 เม.ย.


civil society สังคมพลเรือน, สังคมประชา, สังคมภาคประชาชน
= การรวมกลุ่มของประชาชนที่อยู่ภายนอกรัฐและภาคธุรกิจหากำไรของเอกชน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือช่วยเหลือคนอื่นที่ด้อยโอกาสกว่า เช่น สหภาพแรงงาน กลุ่มศาสนา มูลนิธิสาธารณกุศล กลุ่มและองค์กรชุมชน นักพัฒนาองค์กรเอกชนที่ไม่ใช่รัฐบาล กลุ่มสตรี กลุ่มอนุรักษ์ สภาพแวดล้อม กลุ่มรณรงค์เรื่องต่างๆ

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: