RSS

Daily Archives: เมษายน 13, 2008

behavioural economics เศรษฐศาสตร์แนวพฤติกรรม


behavioural economics เศรษฐศาสตร์แนวพฤติกรรม

= การนำความรู้ทางพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางเศรษฐกิจมาใช้ในวิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อที่จะพิสูจน์สมมติฐานหรือหาข้อสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจให้ใกล้เคียงกับสภาพชีวิตจริงของสังคมมนุษย์ได้เพิ่มขึ้น แทนที่จะมองอย่างง่ายๆ แบบเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิมที่ว่า มนุษย์เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ตัดสนใจอย่างมีเหตุผลเพื่อประโยชน์ตัวเองเป็นหลัก เพราะจริงๆแล้วการตัดสินใจของมนุษย์มีความซับซ้อน และขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย มากกว่าเหตุผลทางเศรษฐกิจล้วนๆ

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

วิทยากร เชียงกูลกับ 20 ปีของ “ฉันจึงมาหาความหมาย”


จากคอลัมภ์ “ชีวิตและลีลา”
ในหนังสือพิมพ์ “ผู้จัดการรายวัน”
ฉบับประจำวันที่ 14-15 ธันวาคม 2534

เป็นยามบ่ายแก่ๆ ของวันหยุดอันสงบหนาวแถบสวนผักตลิ่งชัน กลิ่นอายของพืชพรรณและผืนดินครอบคลุมผสานกับบรรยากาศกันเอง ผู้จัดการรายวันจึงเริ่มต้นคำถามแรก

* กับงานวรรณกรรม อาจารย์เริ่มต้นอย่างไรและงานที่ทำออกมาแล้ว มีอะไรบ้าง

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,