RSS

Daily Archives: เมษายน 14, 2008

การพัฒนาทางด้านจิตใจ จะช่วยการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมได้อย่างสำคัญ


บทความที่เขียนใน นสพ.ผู้จัดการรายสัปดาห์ 13 เมษายน 2551 18:51 น.
ปัญหาความคิดจิตใจของคนเชื่อมโยงกับปัญหาของสังคม

คนไทยยังสนใจศึกษาเรื่องจิตวิทยา การพัฒนาความฉลาด (วุฒิภาวะ) ทางอารมณ์ และความฉลาดทางด้านจิตสำนึกเพื่อสังคม ค่อนข้างน้อยอย่างน่าห่วงใย แม้จะมีการลงทุนทางการศึกษา สื่อสารมวลชน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจมาก แต่เป็นการศึกษาและสื่อสารกันในเรื่องความรู้ทางวิชาชีพ ความบันเทิง การส่งเสริมลัทธิบริโภคนิยม มากกว่าที่จะส่งเสริมการเรียนรู้จักตัวเองและพัฒนาตัวเองในทุกด้าน เป็นพลเมืองดี เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศใหญ่ มีประชากรถึง 65 ล้านคน (ใหญ่อันดับที่ 19 ของโลก) มีนักจิตวิทยา จิตแพทย์ และผู้สนใจการพัฒนาด้านความคิดจิตใจน้อย แต่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้นและซับซ้อนขึ้นมาก ปัญหาเหล่านี้มีรากฐานมาจากการที่คนส่วนใหญ่ยังโง่และเห็นแก่ตัวมากกว่าที่จ ะฉลาดรอบด้านและเห็นแก่ส่วนรวม

Read the rest of this entry »

 

Asian Development BAnk (ADB) – ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียAsian Development BAnk (ADB) – ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ตั้งขึ้นในปี 1966 โดยคำแนะนำของสหประชาชาติ มีประเทศเข้าร่วมก่อตั้ง 32 ประเทศ รวมทั้งประเทศที่อยู่นอกทวีปเอเชีย เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ และสวิตเซอร์แลนด์ จุดประสงค์เพื่อให้สินเชื่อเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมแก่รัฐบาลประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย มีบทบาททำนองเดียวกับธนาคารโลก

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

A.Q – ความฉลาดในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ยากลำบากA.Q คำย่อมาจาก ADVERSITY QUOTIENT – ความฉลาดในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ซึ่งนักจิตวิทยาบางคนเสนอว่าเป็นความฉลาดอีกชนิดหนึ่ง นอกเหนือไปจากความฉลาดทางปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่คนเราสามารถศึกษาและพัฒนาตนเองให้มีความฉลาดชนิดนี้ เพื่อที่จะอยู่รอดในสังคม หรือพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

Corrupt Pratices Investigation Bureau องค์กรอิสระเพื่อการสอบสวนคอร์รัปชั่นCorrupt Pratices Investigation Bureau องค์กรอิสระเพื่อการสอบสวนคอร์รัปชั่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นองค์กรอิสระที่ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี มีงบประมาณและกำลังคนสูง ระดมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมสูง ให้เงินเดือน ผลตอบแทนสูง (แต่ก็มีการถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด) มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวน ปราบปราม และส่งเสริมป้องกันการคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งรวมทั้งนักการเมืองและข้าราชการได้อย่างกว้างขวางและทำงานได้ผล จนเป็นแบบอย่างที่หลายประเทศตั้งใจนำไปเป็นโมเดล ฮ่องกงก็มีองค์กรที่ทำงานได้ผลดีคล้ายๆกัน ชื่อ Independent Commission Against Corruption ของไทยก็มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) แต่ยังได้รับการสนับสนุนน้อย และมีประสิทธิภาพไม่สูงนัก การป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นให้ได้ผลเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพื่อคนส่วนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8


 

ป้ายกำกับ: , , , ,

cooperative movement ขบวนการสหกรณ์cooperative movement ขบวนการสหกรณ์
= ขบวนการทางเศรษฐกิจการเมืองที่เชื่อว่าปัจจัยในการผลิต กระจาย แลกเปลี่ยนและบริโภคควรจะเป็นของสหกรณ์และควบคุมโดยสหกรณ์ ซึ่งเป็นสมาคมแบบสมัครใจของสมาชิกที่บริหารงานโดยสมาชิก จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรม โดยการกระจายกำไรกลับคืนสู่สมาชิก ระบบสหกรณ์เป็นแบบวิถีการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตแบบรวมหมู่ ซึ่งอยู่รวมกันได้กับทรัพย์สินเอกชน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ขึ้นต่อการแบ่งแยกระหว่างนายทุนและคนงาน ขบวนการนี้กำเนิดจากการตั้งสมาคม Rochdale Equitable Pioneers เป็นครั้งแรกในอังกฤษในปี ค.ศ. 1844 และได้พัฒนาไปกว้างขวางพอสมควรในประเทศยุโรปตะวันตก แคนาดา และสหรัฐฯ

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8


 

ป้ายกำกับ: , , , ,

การเลือกตั้งแบบสัดส่วน


วิทยากร เชียงกูล

    การเลือกตั้งแบบสัดส่วน หมายถึง การให้ประชาชนเลือกเป็นพรรคแล้วคิดคะแนนทั้งประเทศเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาว่า พรรคไหนจะได้ผู้แทนที่พรรคเสนอไว้ตามรายชื่อตามจำนวนสัดส่วนคะแนนที่พรรคได้รับ วิธีการนี้ที่ใช้กันอยู่ในหลายประเทศ โดยหลายแห่งมักจะใช้คู่ขนานไปกับการเลือกตั้งแบบรายบุคคล เช่น ให้ ส.ส.ครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน อีกครึ่งหนึ่งหรือ 2 ใน 3 มาจากการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,