RSS

แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ในทัศนะและข้อเสนอแนะของธนาคารโลก

15 เม.ย.

วิทยากร เชียงกูล

ธนาคารโลกเสนอแนะว่า การบริหารประเทศอย่างโปร่งใส (Transparent) และมีธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Government) มีส่วนช่วยลดการคอรัปชั่น เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาได้ดีกว่า และเจริญเติบโตได้รวดเร็วกว่าประเทศที่ยังคงมีปัญหาการคอรัปชั่นในอัตราสูง ประเทศที่ต้องการแก้ปัญหาคอรัปชั่น ควรทำในสิ่งต่อไปนี้ คือ

1. ให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ทรัพย์สินและรายได้ของผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งทางการการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าจะเป็นนกการเมือง ข้าราชการ รวมทั้งทหารและตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา รวมทั้งคู่ครองและลูกด้วย

2. ให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ จำนวนเงินบริจาคพรรคการเมือง โดยปัจเจกชนและบริษัท รวมทั้งยอดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งแต่ละครั้ง

3. ให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ การออกเสียงลงมติการร่างกฏหมาย และการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกครั้ง

4. มีการออกและดูแลบังคับใช้ให้กฏหมายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมีผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ แยกธุรกิจการเมือง การออกกฏหมาย และการบริหารของรัฐออกจากกัน และออกกฎหมายเพื่อควบคุมการวิ่งเต้น (lobbying) เจ้าหน้าที่รัฐ

5.เปิดเผยรายชื่อต้องห้ามบริษัทที่เคยมีประวัติติดสินบนในการยื่นประมูลรับเหมาจากทางราชการ และเปิดเผยค่าสัมปทานที่บริษัทข้ามชาติเข้ามาทำธุรกิจด้านขุดเจาะน้ำมัน แก๊ส ทำเหมืองแร่ และสกัดทรัพยากรสาธารณะต่างๆ ให้ประชาชนทราบ

6. ออกและทำให้กฏหมายมีเสรีภาพในเรื่องข้อมูลข่าวสารมีผลบังคับใช้จริงจัง และสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของรัฐบาลทุกอย่างได้อย่างสะดวกง่ายดาย

7. ให้สื่อมวลชนรวมทั้งอินเตอร์เนท มีเสรีภาพ

8. ด้านการคลังและงบประมาณของทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ต้องเปิดเผยและโปร่งใส และมีการจัดประชุมสาธารณะให้ประชาชนมีส่วนร่วม

9. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้น และฐานะทางการเงินของธนาคารพาณิชย์

10. การเปิดประมูลรับเหมาของทางราชการ ต้องเปิดเผยโปร่งใส ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น เข้าไปดูทางเครือข่ายอินเตอร์เนทได้

11. มีการสำรวจประเมินผลหรือสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อผลการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ ระดับการบริหารจัดการที่ดี และปัญหาการคอรัปชั่น

12. ส่งเสริมโครงการเพิ่มความโปร่งใสในระบบบริหารจัดการในระดับเมือง จังหวัดต่างๆ รวมทั้งการเปิดเผยงบประมาณ โครงการต่างๆ และการจัดการประชุมสาธารณะให้ประชาชนมีส่วนร่วม

(B.E.D.DE Speville *The Experience Of Hong Kong, China in Combating Corruption 5 Daniel Kaufmann. FINANCE AND DEVELOPMENT, September 2005, V.42 NO. 3.)

.

ที่มา นโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ :
การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Conflict of Interest)
วิทยากร เชียงกูล
ISBN 974-449-285-6

/-/-/

 

ป้ายกำกับ: , , ,

One response to “แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ในทัศนะและข้อเสนอแนะของธนาคารโลก

 1. Bukloard Tongkorn

  มกราคม 30, 2014 at 5:42 am

  . ในปัจจุบันการทุจริต ขยายตัวมากโดย มีการทุจริดในทุกระดับ และถือเป็แบบอย่างที่กระทำตามกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพราะในองค์การบริหารส่วนท้องถื่น ถือเป็นการกอบโกยผลประโยชน์กันอย่างโจ่งแจ้ง สมควรที่จะดำเนินการ แก้ไขอย่างเร่งด่วน
  ๑.ออกกฎหมายไห้การทุจริตไม่มีอายุความ ผู้ทุจริตจะต้องมีความผิด ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ตาม
  ๒.ให้มีหน่วยงาน ปปช.ในทุกระดับการปกครอง อาจเรียกชื่อ ปปจ.,ปปอ. มีอัตรากำลังคล้ายกับ ที่ดิน,หรือสัสดี มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต และสอบสวนเบื้องต้น หากพบว่าอาจเป็นได้ ให้ส่งคำขอการสอบสวนจากหน่วย ปปช.ระดับสูงขึ้นไป แลหน่วยงาน ปปช.ระดับชาติ จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เขาดำเนินการรวบรวมหลักฐาน และสอบสวนโดยเร็ว
  ๓.ให้ผู้ที่ถูกสอบสวนให้ความร่วมมือมอบหลัฐานให้กับชุดสอบสวน หากพยายามทำรายหลักฐานหรือพยายามขัดขวางการสอบสวน ให้สันนิฐานว่าเป็นผู้ทุจริตจริง
  ๔.ความผิดฐานทุจริดไม่มีโทษปรับ มีแต่ยึดทรัพย์ และยึดได้มากเท่าที่จะทำได้ แม้แต่ทรัพย์ที่ได้มาก่อนการทุจริต ก็ให้ถือว่าอาจได้มาจากการทุจริต และสามารถยึดได้โดยไม่จำกัดการครอบครองถ้าสอบสวนไปถึง
  ๕.หากเจ้าหน้าที่ ปปช.ทุกระดับกระทำผิดทุจริตให้มีโทษที่สูงกว่าข้าราชการทั่วไป
  ๖.ให้ประชาชน หรือผู้รู้เบาะแสการทุจริตได้รับการคุ้มครองพยาน และรัฐต้องเยียวยาอย่างเหมาะสมหารพยาน ได้รับผลกระทบจากคดี

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: