RSS

Amnesty International – องค์กรนิรโทษกรรมสากล

15 เม.ย.


Amnesty International – องค์กรนิรโทษกรรมสากล

= องค์กรระหว่างประเทศของอาสาสมัครเอกชนที่ตั้งขึ้นในปี 1961 เพื่อรณรงค์ให้รัฐบาลประเทศต่างๆปล่อยนักโทษการเมือง, ให้ยกเลิกโทษประหาร, ยกเลิกการทรมานนักโทษ, เลิกการลงโทษโดยไม่มีการขึ้นศาล ฯลฯ และเป็นผู้สนับสนุนปฏิญญาว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มีประชาชนเป็นสมาชิกสนับสนุนทางการเงินมากกว่า 1 ล้านคน จาก 150 ประเทศ

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: