RSS

Corruption การทุจริตฉ้อฉล

17 เม.ย.


Corruption การทุจริตฉ้อฉล
= การทุจริตฉ้อฉลโดยเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งนักการเมือง หรือโดยเจ้าหน้าที่ในองค์กรธุรกิจเอกชน ไม่ได้มีผลเสียในทางจริยธรรมเท่านั้น แต่เป็นผลเสียต่อการพัฒนาประเทศ เพราะทำให้การบิดเบือนการใช้ทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรมและไม่มีประสิทธิภาพ การขาดการแข่งขันที่เป็นธรรม ทำให้องค์กรไม่มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ ทำให้ภาครัฐมีทรัพยากรสำหรับการลงทุนด้านการศึกษาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมลดลง  ดังนั้น การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉ้อฉลอย่างจริงจัง จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศพัฒนาได้ดีขึ้น

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8


Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: