RSS

วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง

18 เม.ย.

วิทยากร เชียงกูล

    รัฐธรรมนูญใหม่ควรยกเลิกวุฒสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งเพราะไม่ว่าจะแต่งตั้งโดยวิธีไหนก็ไม่เป็นธรรม ไม่ชอบธรรมทั้งนั้น ถ้าคิดว่ายังจำเป็นต้องมีวุฒิสมาชิกอยู่ ควรให้วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง โดยกำหนดคุณวุฒิของวุฒิสมาชิกให้สูงขึ้น เช่น จบปริญญาตรี อายุ 35ปีขึ้นไป ไม่ได้ทำงานเป็นข้าราชการประจำ ไม่เป็นผู้ได้สัมปทาน หรือรับเหมาโครงการของรัฐบาล ฯลฯ แล้วจัดให้มีการเลือกตั้งโดยตรงแบบรวมเขต เช่น จังหวัดละ 2 คน วิธีการนี้ประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่เขาใช้กันอยู่และได้ผลดีด้วย

ถ้าเป็นระบบวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง วุฒิสมาชิกในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชน เช่นเดียวกับ ส.ส. ก็ควรมีบทบาทใกล้เคียง ส.ส. นอกจากการช่วยกลั่นกรองกฏหมายแล้วก็น่าจะทำหน้าที่เสนอแนะ ตั้งกระทู้ถามรัฐบาล เสนอกฏหมายใหม่ ฯลฯ ได้ด้วย จะทำให้วุฒิสมาชิกมีบทบาทที่มีความหมายเพิ่มขึ้น และทำให้เรามีโอกาสได้นักการเมืองใหม่ๆมากขึ้น ระบบการมีวุฒิสมาชิกจากการแต่งตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนายทหาร นายตำรวจ ข้าราชการระดับสูงและนักธุรกิจ ควรยกเลิกเพราะการแต่งตั้งข้าราชการประจำเป็นวุฒิสมาชิก เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักการแบ่งอำนาจ การบริหารในระบบประชาธิปไตย เพราะข้าราชการประจำอยู่ฝ่ายบริหารต้องทำตามนโยบายของ ส.ส.ที่เป็นฝ่ายบริหาร คือ นายกฯ และรัฐมนตรี แต่ข้าราชการประจำที่มาสวมหมวกวุฒิสมาชิกอีกใบหนึ่งกลายเป็นทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณากฎหมายหรือยับยั้งกฎหมายรวมทั้งอาจจะค้านรัฐบาลได้ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่จะให้ข้าราชการประจำมาทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งที่ขัดแย้งกับหน้าที่หลักของตน การที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้งนักธุรกิจและคนอื่นๆเป็นวุฒิสมาชิก ก็เป็นช่องทางในการเล่นพรรคเล่นพวก ให้ผลตอบแทนกันและกัน ระหว่างผู้แต่งตั้งกับวุฒิสมาชิก

มี ส.ส.บางคนพยายามเสนอให้แต่งตั้งตามสาขาวิชาชีพ เพื่อให้มีตัวแทนของอาชีพต่างๆเข้ามาเป็นวุฒิสมาชิก แต่ในทางปฏิบัติทำได้ยาก เพราะสาขาวิชาชีพมีมาก และแต่ละสาขาวิชาชีพยังไม่ได้มีการรวมตัวกันเป็นสมาคม มีการเลือกตั้งผู้แทนของตนอย่างเป็นกิจลักษณะ ถ้าเป็นสมาคมที่ตั้งมานาน มีกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น สมาคมทนายความ แพทย์สมาคม สภาหอการค้า ฯลฯ อาจจะเลือกนายกสมาคมวิชาชีพเหล่านี้ให้มาเป็นวุฒิสมาชิกโดยตำแหน่งน่าจะได้ และถือว่าได้คนที่เหมาะสมด้วย แต่สมาคมเหล่านี้อาจเลือกนายกสมาคมคนใหม่ทุกปี หรือ 2 ปี แต่วุฒิสมาชิกอยู่ในตำแหน่งถึง 4 ปี นอกจากนี้ถ้าสมาคมช่างตัดผม สมาคมช่างตัดเสื้อ สมาคมช่างเสริมสวย และอีกร้อยพันสมาคมเรียกร้องให้นายกสมาคมของตนเป็นวุฒิสมาชิกบาง ก็ยากที่จะหาหลักเกณฑ์ว่าสมาคมไหนควรให้นายกสมาคมมีสิทธิเป็นวุฒิสมาชิก

สรุปแล้ววิธีการแต่งตั้งนั้น ทำอย่างไรก็ไม่มีทางยุติธรรม สู้ให้มีการเลือกตั้งเลยดีกว่า และจะได้คนที่สมัครใจมาทำงานเป็นวุฒิสมาชิก ตั้งใจมาทำงานในหน้าที่นี้อย่างจริงจังด้วย แทนที่จะไปแต่งตั้งวุฒิสมาชิกที่มีงานประจำ ซึ่งไม่ค่อยสนใจมาประชุม ไม่ค่อยสนใจบทบาทหน้าที่ของวุฒิสมาชิก เพราะพวกเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง จึงไม่มีใครตรวจสอบดูแลพวกเขา

ถ้าจะให้มีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกมีโอกาสได้วุฒิสมาชิกที่ดี ควรกำหนดคุณสมบัติสมาชิกให้สูงกว่า ส.ส. เช่น ต้องจบปริญญาตรี อายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่เคยถูกศาลลงโทษหรือเคยมีคดีอื้อฉาว ไม่เป็นผู้รับสัมปทานหรือรับเหมาโครงการของรัฐโดยน่าจะให้มีวุฒิสมาชิกได้จังหวัดละ 2 คน ผู้ลงคะแนนกาได้ 2 เบอร์ ผู้สมัครจะสังกัดพรรคหรือสมัครอิสระก็ได้ ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดต้องได้เสียงเกินร้อยละ 50 ของผู้มาใช้สิทธิ จึงจะได้เป็นวุฒิสมาชิก กรณีที่จังหวัดไหนไม่มีใครได้เสียงถึงร้อยละ 50 ให้มีการเลือกตั้งรอบ 2 ในจังหวัดนั้นภายใน 1 สัปดาห์ โดยคัดคนที่ได้คะแนนท้ายๆ ออกเหลือ 2-4 คนที่ได้คะแนนสูงสุดมาให้ปะชาชนในจังหวัดนั้นเลือกอีกครั้ง ด้วยวิธีนี้จะทำให้มั่นใจมากขึ้นว่า วุฒิสมาชิกได้เสียงสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดนั้น เพราะในกรณีจังหวัดใหญ่ที่มีผู้สมัครจำนวนมากเช่นในกรุงเทพฯ คะแนนอาจจะกระจายออกไป ทำให้คนได้คะแนนสูงสุดอาจได้คะแนนเพียงร้อยละ 30-40 เท่านั้น ถ้ามีการเลือกรอบ 2 ประชาชนที่เคยเลือกคนที่ตกรอบแรกไปแล้ว จะได้หันมาพิจารณาเลือกเฉพาะคนที่เข้ารอบสองอีกครั้ง วิธีการเลือกตั้งแบบมีรอบ 2 นี้จะทำให้การซื้อเสียงทำได้ยากขึ้น เพราะการซื้อเสียงให้ได้ถึง 50 ของผู้มาใช้สิทธิเป็นไปได้ยากมาก เพราะคนจำนวนหนึ่งที่มีการศึกษา มีฐานะดีหน่อยหรือมีความคิดจะไม่ยอมรับการขายเสียง และอาจจะเอาเรื่องฟ้องร้องให้องค์กรกลางเองโทษ หรือจับตาคนที่พยายามจะมาซื้อเสียงด้วย

ที่มา …จาก
วิทยากร เชียงกูล – ปฏิรูปการเมือง.– กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2540.
152 หน้า
ISBN 974-89872-7-2

+ +

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

One response to “วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง

  1. wheyonline

    กรกฎาคม 13, 2009 at 12:27 pm

    แอลคาร์นิทีน

    บทความดีมากครับ

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: