RSS

conflict of interest ผลประโยชน์ขัดแย้งกัน

18 เม.ย.


conflict of interest ผลประโยชน์ขัดแย้งกัน
= ผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์ซึ่งผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเพื่อส่วนรวม เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ, ผู้บริหารองค์กร มีผลประโยชน์ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว (เช่น การถือหุ้นในบริษัท) และผลประโยชน์ส่วนรวม และเขาอาจจะใช้อำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวได้ ถือเป็นรูปแบบการทุจริตฉ้อฉลรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจซ่อนเร้น จับได้ยาก แต่รัฐบาลประเทศประชาธิปไตยก็สามารถหามาตรการป้องกันและตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนได้

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8


Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: