RSS

ภาวะการนำ อยู่ที่แนวทางพัฒนาเพื่อคนส่วนใหญ่อย่างยั่งยืนและผู้นำที่มีความรู้และคุณธรรม

18 เม.ย.

แทนที่เราจะคิดแบบอัตวิสัยว่าใครจะขึ้นมาบริหารประเทศเก่งเท่าคุณทักษิณได้  ควรเริ่มจากการคิดว่ามีนโยบายอะไรที่จะดีสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ในระยะยาวมากกว่านโยบายแบบทักษิณ หรือระบอบทักษิณที่ทำให้เศรษฐกิจโตแบบฉาบฉวย และกลายเป็นทุนนิยมผูกขาดแบบเป็นบริวารทุนต่างชาติเพิ่มขึ้น และคนส่วนใหญ่ยากลำบากมากขึ้น

นโยบายที่ดีกว่านโยบายแบบทักษิณ คือ นโยบายพัฒนาระบบสหกรณ์ ควบคู่กันไปกับทุนนิยมที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม  พึ่งทรัพยากรและตลาดภายในประเทศเป็นด้านหลัก มาแทนที่ระบบทุนนิยมผูกขาด ที่มุ่งพึ่งพาต่างชาติมากเกินไป โดยจะต้องปฏิรูปเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมือง เพื่อสร้างความเป็นธรรม ประสิทธิภาพและความยั่งยืนควบคู่กันไป

นโยบายแนวทางเลือกใหม่นี้สามารถพัฒนาตลาดในประเทศที่มีประชากร 65 ล้านคน (ใหญ่กว่าอังกฤษ ฝรั่งเศส) ให้เข้มแข็งได้มากกว่านี้หลายเท่า  เพราะทั้งแรงงานและทรัพยากรภายในประเทศ (เช่น การเกษตร พลังงานทางเลือก การท่องเที่ยว เงินออมในธนาคาร ) ประเทศไทยมีอยู่มาก แต่ยังขาดการส่งเสริมพัฒนาอย่างแท้จริง ถ้าเราปฏิรูปการเมืองและการบริหารจัดการให้เป็นประชาธิปไตย ซื่อตรงและมีประสิทธิภาพเพื่อคนส่วนใหญ่ โดยเน้นการพัฒนาคนและทรัพยากรในประเทศอย่างจริงจัง  เราจะพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง เป็นธรรมและยั่งยืน ได้มากกว่าการเติบโตแบบฉาบฉวยและกอบโกยล้างผลาญที่คุณทักษิณทำมาได้หลายเท่า

ประเทศเรามีคนที่รู้เรื่องเศรษฐกิจมหภาคและการพัฒนาเพื่อคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงมากกว่าคุณทักษิณอยู่มาก เพียงแต่พวกเขายังไม่มีโอกาสได้รับเลือกขึ้นไปแสดงฝีมือ ประชาชนจึงมองเห็นแค่คุณทักษิณและพรรคพวก

ระบอบทักษิณหรือแนวนโยบายเศรษฐกิจแบบทักษิณ ทำให้เศรษฐกิจโตแต่เปลือกนอก แต่ทรัพยากรและแรงงานกลับตกอยู่ใต้การครอบงำของทุนต่างชาติและทุนผูกขาดขนาด ใหญ่ ที่ทำลายทั้งทรัพยากรและจริยธรรม ศีลธรรม อย่างรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจแนวนี้จะนำประเทศไทยไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่ร ุนแรงกว้างขวางลงไปถึงประชาชนระดับกลางและระดับล่างที่ปัจจุบันเป็นหนี้มากก ว่าในช่วงปี 2539-2540 และจะทำให้ไทยเป็นประเทศเมืองขึ้นสมัยใหม่ของต่างชาติเพิ่มขึ้น

ระบอบทักษิณไม่ได้หมายถึงตัวคุณทักษิณหรือรัฐบาลทักษิณเท่านั้น รัฐบาลอื่นที่เป็นชนชั้นเดียวกับทักษิณคิดไม่ต่างจากทักษิณก็อาจดำเนินนโยบายตามแนวทักษิณได้เช่นกัน

แนวนโยบายแบบทักษิณหรือการตามกระแสทุนนิยมโลกอย่างรวบอำนาจและสุดโต่ง จะทำให้เกิดปัญหารวยกระจุก จนกระจาย เกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูง, และความไม่สมดุลเพิ่มขึ้น คนส่วนใหญ่ที่ยากจนและการศึกษาต่ำจะว่างงาน คนที่พอหางานได้อยู่ส่วนใหญ่ต้องทำงานหนักโดยได้ค่าตอบแทนต่ำ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจะสู้นายทุนต่างชาติและนายทุนใหญ่ไม่ได้ รัฐบาลและประชาชนต้องใช้หนี้ปีต่อๆไป มากขึ้นตามลำดับ  ประชาชนที่ยากจนจะเข้าถึงบริการการศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภคที่มีคุณภาพได้ยากขึ้น คนไทยส่วนใหญ่จะต้องเรียนและทำงานแบบแก่งแย่งแข่งขันกันเพื่อเอาตัวรอด และมีชีวิตอยู่ยากลำบากมากขึ้น นี่คือนโยบายที่มุ่งกอบโกยล้างผลาญ ที่อยู่ตรงกันข้ามกับนโยบายการพัฒนาแบบยั่งยืน

นโยบายที่ดีและยั่งยืนกว่านโยบายแบบทักษิณ คือ แนวนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองในระดับทั้งประเทศเป็นสัดส่วนสูงขึ้น ลดการพึ่งพาทุนต่างชาติแบบเสียเปรียบลง สร้างระบบสหกรณ์ และทุนนิยมที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ระบบรัฐสวัสดิการที่เก็บภาษีอัตราก้าวหน้าและมีระบบการประกันสังคมที่ดี มาแทนที่ระบบทุนนิยมผูกขาดที่มุ่งเปิดเสรีการลงทุน การค้าให้ทุนต่างชาติและทุนใหญ่

คนที่เข้าใจว่ามีนโยบายทางเลือกใหม่ที่ต่างไปจากระบอบทักษิณ สามารถเป็นผู้นำได้ดีกว่าคุณทักษิณทั้งนั้น และนโยบายทางเลือกใหม่นี้ จะแก้ปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบทั่วถึงและยั่งยืนได้ดีกว่านโยบายกอบโกยล้างผลาญแบบทักษิณ

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
ก้ามข้ามระบอบทักษิณ สู่เส้นทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ. – –  กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2550.
ISBN 978-974-8003-90-0

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , ,

One response to “ภาวะการนำ อยู่ที่แนวทางพัฒนาเพื่อคนส่วนใหญ่อย่างยั่งยืนและผู้นำที่มีความรู้และคุณธรรม

  1. ดูหนังออนไลน์

    มีนาคม 15, 2011 at 10:53 pm

    ขอบคุณสำหรับข่อมูลจ้า

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: