RSS

Daily Archives: เมษายน 21, 2008

ถ้าระบอบทักษิณผิดพลาด ก็ไม่ควรเดินทางเดียวกับเขา


Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

งบอุดหนุนพรรคการเมืองและองค์กรทางการเมือง


วิทยากร เชียงกูล

    การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทางการเมือง เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน เพราะงบที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาได้รับยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เทียบกับที่ฝ่ายบริหารได้รับ รวมทั้งไม่มีงบให้ฝ่ายบริหารเพื่อการพัฒนาการเมือง นอกจากงบเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งที่มหาดไทยเป็นผู้ใช้ เราต้องยอมรับว่าเวลานี้การเมืองเรายังด้อยกว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังนั้นถ้าจะหาทางแบ่งงบประมาณพัฒนาเศรษฐกิจมาพัฒนาทางเมืองมากขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่สมควร

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,