RSS

แนวทางการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น จากข้อเสนอแนะ ADB

27 เม.ย.

แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น จากข้อเสนอแนะของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)

วิทยากร เชียงกูล

การป้องกันคอรัปชั่นในภาครัฐ อาจจะทำได้ด้วยมาตรการที่มุ่งกำจัดจุดอ่อนของระบบ และเสริมสร้างความเข้มแข็งและคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น วิธีการคัดเลือกและการพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องประกาศให้ทราบทั่วกัน ดำเนินการอย่างโปร่งใส และคัดคนตามความสามารถ การปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐให้สูงขึ้น  เป็นวิธีเพิ่มแรงจูงใจให้คนเก่งเข้ามาสมัครและอยู่ในอาชีพนี้ได้อย่างพอเพียงโดยไม่ต้องคอรัปชั่น การเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง ต้องมีวิธีประเมินผล และตรวจสอบอย่างเป็นกลาง และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเล่นพรรคเล่นพวก

บางประเทศใช้วิธีออกกฏจรรยาบรรณ (CODE OF CONDUCT) ของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างชัดเจน เช่นห้ามรับของขวัญหรือการเลี้ยงดูจากคนอื่น ห้ามการรับสินบนและการใช้ทรัพย์สมบัติสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งการออกกฏหมายห้ามเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเมือง เพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อป้องกันการที่เจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยงาน เช่น เจ้าหน้าที่ด้านภาษีและออกใบอนุญาตด้านธุรกิจใช้อำนาจตัดสินใจตามวิจารณญาณของตน บางประเทศใช้วิธีการรวมศูนย์การตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลาง และใช้ระบบสารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ทมาช่วย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และลดการคอรัปชั่น มีกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

นอกจากแนวทางการป้องกันการคอรัปชั่นดังที่ได้กล่าวมาแล้ว สิ่งทีสำคัญคือ ต้องมีการปราบปรามการคอรัปชั่นอย่างเอาจริงเองจัง เช่น จะต้องมีการอายัดและยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้มาด้วยการคอรัปชั่นได้ มีการออกกฎหมายให้ความคุ้มครองแก่พยานผู้ให้ข้อมูลเรื่องคอรัปชั่น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐระดับรองลงมา ซึ่งมีโอกาสรู้ข้อมูลแต่ไม่กล้าแจ้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่น เพราะเกรงว่า ตนจะมีความผิดด้วย โดนหัวหน้างานกลั่นแกล้ง หรือทำอันตราย

การจะปราบคอรัปชั่นให้ได้ผล จะต้องมีกฎหมายที่เอื้ออำนวย เช่น กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ และรายได้ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกตั้งข้อสงสัย เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่นขอไป รวมทั้งมีการร่วมมือ ขอข้อมูลจากต่างประเทศได้ด้วย กรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐโยกย้ายเงินไปต่างประเทศ การจะปราบปรามคอรัปชั่นให้ได้ผล จะต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายตำรวจและอัยการด้วย ดังนั้นการมุ่งแก้ปัญหาคอรัปชั่นและปฏิรูประบบตำรวจและอัยการจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอันดับต้น

ประการสุดท้าย คือ ต้องอาศัยความร่วมมือจากสังคมประชา องค์กรภาคประชาชน สื่อมวลชน นักวิชาการ สหภาพแรงงาน สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ ให้เป็นหูเป็นตา เป็นกำลังในการช่วยตรวจสอบให้ข้อมูลและสนับสนุนการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการคอรัปชั่น รัฐบาลบางประเทศให้งบประมาณสนับสนุนองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานด้านต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อช่วยให้การปราบปรามได้ผลดียิ่งขึ้น

ที่มา นโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ :
การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Conflict of Interest)
วิทยากร เชียงกูล
ISBN 974-449-285-6

/-/-/

โฆษณา
 

ป้ายกำกับ: , , ,

5 responses to “แนวทางการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น จากข้อเสนอแนะ ADB

 1. กิตติศักดิ์ กาวิกูล

  กันยายน 22, 2009 at 3:57 pm

  ขอบคุณคับ

   
 2. หมอชาวนา

  กันยายน 29, 2010 at 3:26 pm

  หมอชาวนา มีผลงานวิจัยอิสระเรื่อง ปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มชาวนา พบวิธีแก้ไขปัญหาง่าย ๆ หลายแนวทาง สามารถทำให้เกษตรกรรวยกว่าพ่อค้า ดีกว่าข้าราชการ ได้มากกว่ากองทุนเงินล้าน มีเงินให้รัฐบาลกู้ยืม รวยจากการให้ ได้จากความสามัคคี ยิ่งนานยิ่งรวย รวยด้วยศักยภาพและการพึ่งพาตนเอง ทุกปัญหามีคำตอบ แม้จะเป็นปัญหายุทธศาสตร์ขนาดใหญ่แต่ก็เป็นได้แค่เส้นผมบังภูเขา โอกาสเราสร้างเองได้ และชัยชนะเราสามารถสร้างขึ้นได้ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว ชนะแบบไม่ต้องออกแรงสู้ อยู่เฉย ๆ ก็ชนะ หรือชนะทางยุทธศาสตร์ ชนะโดยไม่ต้องรบ ปราบทุจริตให้สิ้นไป ไม่เกิดความสิ้นเปลืองเสียหาย เพราะความขาดสติไร้ปัญญาคนจึงฆ่ากันตาย ขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านที่สนใจการแก้ไขปัญหาลองเข้าไปอ่านในอินเทอร์เน็ตหัวข้อ msgent of thai สงสัยติดต่อสอบถาม msgent6@gmail.com

   
 3. tawan

  มิถุนายน 1, 2011 at 4:49 pm

  การแก้ปัญหาคอรัปชั่นในต่างจังหวัดตัวดีก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนี่แหละยิ่งเวลาใกล้เกษียณยิ่งกินเมื่อผู้ว่าขอ25%หัวหน้าส่วนราชการก็ได้ทีบวกเพิ่มไปอีก10%คิดง่ายๆเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนื้องานมันจะเหลืออะไรระบบราชการไทยนี่มันกินจนขึ้นสมองแล้วตราบใดที่เงินเดือนมันต่ำอยู่ไอพวกตัวเล็กมันไม่กินหรอกบางที่งานหนึ่งได้ไม่เกิน1000เพราะต้องไปบวกกับค่าขับรถไปติดต่อโน่นนี่ตอนนี้หน่วยงานที่กินน่ากลัวที่สุดคือ อบตกับอบจ เพราะคนพวกนี้มาจากชาวบ้าน อยู่ไม่กี่ปีก็เลือกตั้งใหม่

   
 4. pra jajon nanajet

  ตุลาคม 31, 2014 at 10:15 am

  คนขอคิด…..การจะปราบ ไม่อยาก ให็ดูที่ ผู้เขียนโครงการ ผู้ควบคุมงาน และผู้สั่งการ ถัาบุคคลเหล่านี้ไม่เอาด้วยก็ยากที่จะคอร์รัปชั่นได้ ให้จับตาดูที่ผูสั่งงาน เช่น รมต ปลัด อธิบดี ขอดูที่ รมต ก่อนว่ามาจากไหน ให้ รมต ที่จะเป็นผู้สั่งงานคิดโครงการ จะต้องผ่านขั้นตอน อันนี้ก่อน 1.เปิดเผยตัวเองเช่น ฐานะสังคมของครอบครัว การเงิน บัญชีทรัพท์สิน การศึกษา อาชีพ เป็นผู้ทำเพื่อเสียสละเพื่อความเจริญ… แค่ไหน ให็ รมต เข้าสู่ระบบการคัดกรองอย่างนี้ก่อนได้ไหม แล้วค่อยมาเป็น รมต สั่งการเพื่อประเทศชขาติ ไไม่เอา รมต ทำเพื่อเป็นอาชีพนะ อย่าเขียนโครงการเผื่อใคร…..เปอร์เซน

   
 5. ประจวบ เรียงเครอ

  กรกฎาคม 16, 2015 at 1:24 pm

  การป้องกันข้าราชการคอรับชั่น เรามองไปที่ ข้าราชการต้องเป็นคนดี และเมื่อทำความผิดต้องให้รับโทษหนักๆ แต่ก็ไม่ค่อยได้ผล เพราะข้าราชการก่อนรับราชการหรือมีตำแหน่งสูงเป็นคนดีทั้งนั้น คนที่มีตำแหน่งสูงใครจะมาตอแย เว้นแต่ขัดแย้งกับหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจใกล้เคียงกัน ให้ทุกคนช่วยกันป้องกัน ประชาชนทั่วไปเข้าไม่ถึงข้อมูลในการโกงกินต่างๆ และคอรับชั่นเกิดจาก การจัดซื้อจัดจ้างทั้งนั้น ผมขอบังอาจเสนอว่า การป้องกันไม่ใช่เอาคนดีมาทำงานหรือการเพิ่มโทษ แต่มีระบบที่ประชาชนต้องได้รู้การจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างจนถึงการส่งมอบสิ่งของหรือทำงานทุกขั้นตอนการทำงานแล้วเสร็จ ซื้อปัจจุบันทุกหน่วยงานของทางราชการ มีเว็บ ของทุกหน่วยงาน แต่ถ้าทุกขันตอนบังคับให้ลงในเว็บ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลในเว็บย้อนหลังไดสัก 1 ปี และหากตรวจสอบแล้วข้อมูลที่ลงในเว็บไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้าราชการก็ต้องรับผิดด้วย อย่างนี้น่าจะดีกว่าการเพิ่มโทษแต่เอาผิดยาก
  จะเป็นการป้องกันที่ดีครับ

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: