RSS

Daily Archives: เมษายน 29, 2008

บทเรียนจากรัฐบาลเพื่อคนจนในเวเนซุเอล่า


บทความที่เผยแพร่ใน นสพ. ผู้จัดการรายสัปดาห์     27 เมษายน 2551 16:55 น.

เวเนซุเอล่าภายใต้รัฐบาลอูโก ชาเวซ ประธานาธิบดีหัวก้าวหน้า กำลังเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมครั้งใหญ่ที่น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับป ระเทศไทย รัฐบาลชาเวซแก้ไขกฎหมายเรียกค่าสัมปทานและภาษีจากบริษัทน้ำมันต่างชาติเพิ่ม แปรรูปบริษัทน้ำมันของชาติกลับมาเป็นของรัฐมากขึ้นผลที่สำคัญคือทำให้รัฐบาลชาเวซมีงบประมาณไปพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสร้างงานและการปฏิรูปทางเศรษฐกิจสังคมโครงการต่างๆได้เพิ่มขึ้นมาก

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,