RSS

Monthly Archives: พฤษภาคม 2008

มาตรการในการปฏิรูปการศึกษา


วิทยากร เชียงกูล

    1.พัฒนาสุขภาพและสมองของเด็กไทย ตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาจนถึงวัยเข้าเรียน โดยการให้ความรู้แก่ผู้ใหญ่และโดยเฉพาะคู่สมรสใหม่และคนหนุ่มสาว เรื่องการวางแผนครอบครัว เรื่องสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เรื่องการกระตุ้นสมองและการให้อาหารให้การเรียนรู้ที่ดีแก่เด็ก ตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงวัยก่อนเข้าเรียน ต้องแก้ปัญหาเด็กในชุมชนแออัด และชนบท ขาดสารอาหารอย่างเร่งด่วน ส่งเสริมให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมตนเองและให้เด็กทุกวัยบริโภคนมและอาหารที่มีคุณค่าในการบำรุงสมองและร่างกาย ขยายและปรับปรุงศูนย์เลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลเตรียมความพร้อมให้ทั่วถึง และมีคุณภาพ เพื่อฝึกให้เด็กฉลาดมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย และจิตใจมาตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะในชนบท ยังขาดการศึกษาระดับอนุบาลอยู่มาก

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา


วิทยากร เชียงกูล

    แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษา มักจะเน้นที่การมุ่งผลิตแรงงานและ “ทรัพยากรกำลังคน” ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงานสาขาต่างๆที่จะมีเพิ่มขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ผู้วางแผนของรัฐชอบคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะโตเท่าไหร่ โตอย่างไร ต้องการแรงงานประเภทไหนบ้าง แต่สิ่งที่รัฐบาล (ทั้งนักการเมืองและข้าราชการประจำ) ไม่ค่อยได้คิดคือ ควรมีการวิจัยและการจัดการศึกษาชนิดที่เตรียมรับมือกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคม การเมืองใหม่ๆ ท ี่เป็นผลตามมาจากแผนพัฒนาหรือการเติบโตของเศรษฐกิจด้วย ไม่ใช่มองแต่ปัญหาเศรษฐกิจล้วนๆ นักวางแผนที่มีจินตภาพควรมองและเตรียมพร้อมที่จะให้การลงทุนทางด้านการศึกษา มุ่งแก้ปัญหาภาพรวมทั้งหมดด้วย ไม่ใช่แค่มุ่งผลิตแรงงานบุคลากรให้ไปทำงานเฉพาะด้านเท่านั้น

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ใบฎีกาผ้าป่ารับบริจาคสมทบทุนโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า


ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ได้จัดพิมพ์ซองผ้าป่าฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังภาพที่ปรากฎ
[photo mblog]

[photo mblog]

 

ป้ายกำกับ: , ,

การปฏิรูปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


วิทยากร เชียงกูล

    เทคโนโลยีสารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสาร (Information Technology) ที่บางคนชอบเรียกย่อว่า IT (ไอที) หมายถึง เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบ (ข้อความ ตัวเลข เสียงภาพ ภาพเคลื่อนไหว) ของมนุษย์ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เทคโนโลยีประเภทนี้นับวันจะมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทยเพิ่มขึ้น เพราะการปฏิวัติทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกขึ้น ต้นทุนต่ำลง และการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคทุนนิยมข้ามชาติเสรี ก็ทำให้เรามีฐานะ ชีวิตความเป็นอยู่และมีเรื่องที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆผ่านทางไอทีมากขึ้น ประเด็นคือ เราจะเตรียมรับมือกับไอทีอย่างไร จะมีวิธีการบริหารจัดการกับไอทีอย่างไร ประชาชนส่วนใหญ่จึงจะได้ประโยชน์มากที่สุด

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ปัญหาของชาวนา – ชีวิตและทัศนะของวิทยากร เชียงกูล


+ ในช่วงปี 2516 – 2519 ที่ชาวนาเข้าประท้วงในกรุงเทพฯ มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง แล้วในฐานะที่เคยเขียนเรื่องปัญหาเกี่ยวกับชาวนา เรื่องทางออกของชาวนา ปัญหาพื้นฐานของชาวนา คิดว่าปัญหาจริงๆของชาวนาเกิดขึ้นจากอะไร จะแก้ไขตรงจุดไหนบ้าง

ผมเขียนหนังสือเป็นเล่มไว้แล้วนะ (หัวเราะ) ผมว่าปัญหาหลักคือ เสียเปรียบนั่นแหละ ปัญหาคือ เขาทำงานแล้วถูกเอาเปรียบในหลายด้าน ด้านราคาพืชผลที่ขายได้ ด้านต้องเป็นหนี้สิน เสียดอกเบี้ย เสียภาษีพรีเมี่ยมข้าว อะไรต่างๆ สรุปคือ แล้วสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่เอาเปรียบพวกชาวนา สังคมมีการพัฒนาเศรษฐกิจในแง่ผลผลิตประชาชาติต่อปีเพิ่มสูงขึ้นจริง แต่ความมั่งคั่งเหล่านี้มันไม่ได้กระจายกลับสู่คนส่วนใหญ่ ทั้งที่ประเทศเราส่งพืชพลเป็นสินค้าออกปีละมากๆ เป็นประเทศด้อยพัฒนาเพียงไม่กี่ประเทศที่สามารถส่งอาหารได้ ประเทศด้อยพัฒนาส่วนใหญ่มีอาหารไม่พอกิน มีประมาณ 6 ประเทศแค่นั้นเองในหมู่ประเทศด้อยพัฒนาที่มีอาหารเหลือกินส่งไปขายได้ ทางแก้ต้องให้ชาวนาเขามีสิทธิมีประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจด้วย ไม่ใช่แค่สิทธิเลือกตั้งคนอื่นไปเป็นผู้แทนตน ผมคิดว่าต้องรวมตัวเป็นสหกรณ์ทุกระดับเลยนะ รวมทั้งสหกรณ์ส่งออกได้ด้วย คือ ตัดพ่อค้าคนกลางให้เหลือน้อยที่สุด ให้เขาสามารถส่งออกข้าวได้เอง เพื่อทำกำไรต่างๆ จะได้ปันส่วนกัน แต่ปัจจุบันสหกรณ์เติบโตไม่ได้ เพราะว่าสู้พ่อค้าไม่ได้ เสร็จแล้วสหกรณ์เล็กๆ ไม่รู้จะไปขายให้ใครต้องไปขายให้พ่อค้าอยู่ดี ถูกพ่อค้ากดราคาอยู่ดี

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , ,

มาตรการที่เป็นรูปธรรมในการปฏิรูประบบราชการ


วิทยากร เชียงกูล

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ศึกษาจากรัฐธรรมนูญของเวเนซุเอล่า


บทความโดย วิทยากร เชียงกูล ตีพิมพ์ใน นสพ. ผู้จัดการรายสัปดาห์     22 พฤษภาคม 2551 09:18 น.

อูโก ชาเวซ อดีตนายพันทหารบกผู้มีแนวคิดรักชาติและสังคมนิยมประชาธิปไตยไ ด้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีประเทศเวเนซุเอล่าในปลายปี พ.ศ. 2541 เขามาจากครอบครัวคนจนเชื้อสายผสม (ยุโรป อเมริกันอินเดียน และแอฟริกัน) เป็นนักการเมืองหน้าใหม่ อายุเพียง 44 ปี ได้รับการเลือกตั้ง เพราะเขามีนโยบายที่ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ของคนจน ต่อต้านผลประโยชน์ของทุนข้ามชาติ และนายทุนใหญ่ ซึ่งเป็นนโยบายที่ต่างจากพรรคการเมืองพรรคใหญ่ 2 พรรคที่ผลัดกันครองอำนาจมา 40 ปี

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,