RSS

ภาพบรรยากาศและรายละเอียด แผนงานของผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่าจากการหารือกับไก่ แจง หน่อง ลิง ต้อม ที่บุรีรัมย์ 1 พ.ค.2551

02 พ.ค.

ฤกษ์งามยามดี 1 พ.ค.2551 คุณนิดได้นัดหารือกับ แจง ไก่ หน่อง ลิง ต้อม ณ ร้านมอ. ในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทีมงานคุณภาพได้มาปรึกษาหารือกันว่า จะวางแผนทำผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่าในรูปแบบไหนอย่างไรบ้าง

จากการหารือ ทางทีมงานคุณภาพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เสนอแนวทางการทำงานออกมาหลายรูปแบบ เช่น ติด plate ประชาสัมพันธ์งานผ้าป่าหนังสือ , ตั้งกล่องรับบริจาคใน ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ รวมทั้งในตัวเมืองบุรีรัมย์ด้วย + แจกใบปลิว และอาจจะให้รุ่นน้องเอกภาษาอังกฤษและอื่นๆช่วยตั้งกล่องรับบริจาคอีกด้วย ทั้งการรับบริจาคเงิน+หนังสือ, ของเล่น ฯลฯ มีข้อเสนอว่าจะจัดพิมพ์ซองผ้าป่า ซึ่งจะช่วยประชาสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น เพราะมีรายละเอียดแนบไปพร้อมกันเลย และจะนัดหมายตั้งจุดรับบริจาคที่สวนลุม- ในบุรีรัมย์ ทั้งตั้งกล่อง พูดเชิญชวน มีการแสดงเล็กๆน้อยๆดึงดูดความสนใจ อาจมีการนำของใช้มือสองมาวางจำหน่ายเพื่อร่วมสมทบทุนเข้าโครงการผ้าป่าหนังสือพร้อมกันไปด้วย รวมทั้งจะมีการแจก VCD ของ อ.วิทยากร เชียงกูล ที่ให้สัมภาษณ์ออกในรายการทาง ASTV ในประเด็น “รักอย่างไร ให้สร้างสรรค์ และมีความสุข” หากผู้บริจาคเงินถึงจำนวนที่ทางทีมงานคุณภาพกำหนดไว้

[photo]


[photo]

ส่วนกำหนดการมอบผ้าป่าหนังสือ ทางทีมงานคุณภาพตกลงว่า 28-29 มิ.ย.2551 เป็นวันทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า ตามโรงเรียนเป้าหมายพร้อมกับการมอบรางวัลสำหรับการประกวดเรียงความ และการวาดภาพภายในวันนั้น ซึ่งจะได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆคน มีลายเซ็นต์ของ รศ.วิทยากร เชียงกูลด้วย
[photo]

[photo]

จากไอเดียที่หลากหลาย ได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาสรุปเป็นตารางแผนงานการดำเนินงานอย่างคร่าวๆ ได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งแต่ละขั้นตอนทางทีมงานคุณภาพจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงต่อไป….

หัวข้อกิจกรรม

พฤษภาคม 2551 มิถุนายน 2551 หมายเหตุ
4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-27 28-29
1.จัดทำใบฎีกาผ้าป่าหนังสือ
2.เปิดบัญชีธนาคารเพื่อการรับบริจาค
3.ทีมงานติดต่อหาคณะกรรมการผ้าป่าสายต่างๆ (สาย อ.คูเมือง, อ.ลำปายมาศ, อ.เมือง, สาย ม.ราชภัฎบุรีรัมย์, สาย มมส., สายร้อยเอ็ด ฯลฯ)
4.จัดทำแผ่นพับ ใบปลิว เพื่อเตรียมประชาสัมพันธ์
5.แจ้งกำหนดการ รายละเอียด กิจกรรม ช่องทางบริจาค,ใน website witayakornclub และอีเมล์ของสมาชิกใน website, web เด็กรักป่า
6.พิมพ์ซองผ้าป่าตามจำนวนที่กำหนด
7.ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดไปยังโรงเรียนเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐาน
8.แจ้งรายละเอียด ติดต่อประสานงานกับ อ.วิทยากร, คุณพนัส, คุณมะเดี่ยว, อ.หมู, อ.วิภา
9. จัดทำข้อมูลข่าวสาร ภาพถ่าย คลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์
10.แจกซองผ้าป่า ให้ทีมงาน
11.จัดกิจกรรม ตั้งจัดรับบริจาค แจกแผ่นพับ ใบปลิว, ตั้งกล่องรับบริจาค ตามจุดที่กำหนดไว้
12. รวบรวม ตรวจสอบสิ่งที่ได้รับการบริจาค -เงินนำเข้าบัญชีธนาคารของกองผ้าป่าหนังสือ เพื่อรวมยอดล่าสุด
13.กำหนดวันรับสมัคร รับผลงานประกวดเรียงความ วาดภาพ วันตัดสินผลงาน และทำการประชาสัมพันธ์
14.ติดต่อสำนักพิมพ์ ขอรับบริจาคหนังสือ+สั่งซื้อหนังสือที่ต้องการ
15.เบิกเงินจากธนาคาร เพื่อจัดซื้อสิ่งที่ต้องการ
16.กำหนดจุดรับ VCD ของ อ.วิทยากร เชียงกูล สำหรับผู้ที่สนใจและได้บริจาคตามจำนวนมารับได้ที่คุณนิด
17.ติดต่อประสานงานการรับการสนับสนุนจากคุณพนัส, คุณมะเดี่ยว อ,หมู ฯลฯ
18.จัดพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อมอบให้ผู้ได้รับรางวัลประกวดวาดภาพ + เรียงความพร้อมเงินรางวัล + ของขวัญ ฯลฯ
19.กำหนดรายละเอียด กำหนดการทอดผ้าป่าหนังสือ 28-29 มิ.ย.51 ประชุมเตรียมงาน
20.ประกาศผลการประกวดเรียงความ-วาดภาพ
21.เก็บภาพ รวบรวมเรียงความนำมาเผยแพร่ในเวบไซต์ witayakornclub
22.ติดต่อนัดหมายกับ อ.วิทยากร เชียงกูล (หากไม่สามารถมาร่วมงานได้ เดินทางไปพบท่านให้เซ็นต์ใบประกาศเกียรติคุณ, ถ่ายคลิปวิดีโอกล่าวปาฐกถา ให้โอวาท เพื่อนำมาเผยแพร่ในงานผ้าป่าหนังสือ และคำกล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัล และกล่าวถึงผลสำเร็จของโครงการผ้าป่าหนังสือ
23.คัดแยกหนังสือ ของรางวัล ฯลฯ เป็นกลุ่มเพื่อเตรียมมอบให้แต่ละโรงเรียน
24.รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ E-book VCD เพื่อเผยแพร่ มอบให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นที่ระลึก
25. ***** ทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า
26.มอบ หนังสือของ อ.วิทยากร เชียงกูล
– สารานุกรมแนะนำหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนควรอ่าน
– หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่าน
– คำคมว่าด้วยความสุข
– ฯลฯ
27. หานักศึกษาสาขาห้องสมุด-บรรณารักษ์ มาให้คำแนะนำการจัดหนังสือ เมื่อส่งมอบผ้าป่าให้แต่ละโรงเรียน
28. บันทึกภาพ + คลิปวิดีโอ บรรยากาศการทอดผ้าป่า , คลิปคำพูด สีหน้า ความรู้สึกของผู้รับมอบผ้าป่า นำมาเผยแพร่ลง website + รวมรวมจัดทำเป็น E-book VCD เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน, ขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือ ส่งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
29.รวบรวมรายชื่อทุกคนที่ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการผ้าป่าหนังสือ จัดทำรายนามผู้ร่วมบริจาคและ ประกาศอนุโมทนาบุญกุศลจากจิตศรัทธาที่ได้รับจากทุกรายชื่อที่มีลงในเวบไซต์ witayakornclub เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: