RSS

ปฏิรูประบบตำรวจและการแก้ปัญหาความสงบเรียบร้อย

07 พ.ค.

วิทยากร เชียงกูล

    ปัจจุบันตำรวจกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ชั่วร้าย เพราะระบบกฎหมาย และการบริหารให้อำนาจตำรวจมาก และอำนาจนำไปสู่ความฉ้อฉล เราต้องผ่าตัดยกเครื่องระบบบริหารตำรวจเสียใหม่ ยกเลิกการรวมศูนย์อำนาจแบบเจ้าขุนมูลนาย  และกระจายอำนาจการบริหารให้ตำรวจในจังหวัดต่างๆขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ต่อไปควรจะมาจากการเลือกตั้ง แบบในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ที่ตำรวจต้องอยู่ในการดูแลตรวจสอบควบคุมขององค์กรบริหารท้องถิ่น ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ของไทยเรา เนื่องจากการปกครองท้องถิ่นยังไม่เข้มแข็ง ในช่วงเปลี่ยนผ่านอาจจะต้องหารูปแบบที่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง โดยพยายามปรับองค์กรบริหารตำรวจให้มีลักษณะลดความเป็นเจ้าขุนมูลนายลง  กระจายอำนาจและเป็นประชาธิปไตยชนิดที่มีหน่วยงานอื่น เช่น อัยการ ผู้พิพากษา นักสังคมสงเคราะห์คอยคานอำนาจตำรวจไว้รวมทั้งให้องค์กรของประชาชนสามารถตรวจสอบตำรวจได้มากขึ้น

ในด้านการทำให้ตำรวจมีอำนาจลดลง น่าจะทำได้หลายทางเช่น ควรแยกอำนาจจับกุมออกจากอำนาจสอบสวนสั่งฟ้อง โดยให้อัยการมีบทบาทมากขึ้น ทั้งนี้ก็ต้องปฏิรูประบบอัยการ ผู้พิพากษาตลอดจนกิจการราชฑัณฑ์ ควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบตำรวจ ควรจะแก้กฏหมายให้ตำรวจมีอำนาจลดลง ให้ประชาชนเสียภาษีค่าปรับให้หน่วยราชการตรงไปตรงมาอย่างสะดวกแทนที่จะต้องไปแอบเก็บภาษีเถื่อน ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เช่น เรื่องจราจร ก็ให้มีศาลจราจร เรื่องร้านอาหาร สถานเริงรมย์ บาร์ ไนท์คลับ ก็แก้ไขกฎหมายให้มีกฎเกณฑ์ง่ายๆตรงไปตรงมา โดยควรให้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการร่วมที่ควรมีเจ้าหน้าที่ดีที่ดูแลด้านสาธารณสุข สภาพแวดล้อมแรงงานและสวัสดิการสังคม และผู้บริหารในท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งร่วมอยู่ด้วยไม่ใช่ให้ตำรวจมีอำนาจมากอย่างที่เป็นอยู่

เรื่องกฏหมายปราบปรามโสเภณี ก็ควรปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อลดการกดขี่ขูดรีด และการฉ้อฉลแทนที่จะทำปากว่าตาขยิบ และเปิดช่องให้ตำรวจหากิน เรื่องบ่อนการพนันก็เหมือนกัน อาจพิจารณาอนุญาตให้มีการตั้งคาสิโนในบางท้องที่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวของต่างชาติ  จะได้เก็บค่าธรรมเนียมเข้ารัฐได้อย่างตรงไปตรงมาเปิดเผย และควบคุมให้เป็นระเบียบได้ดีกว่าปล่อยให้มีการตั้งบ่อนเถื่อน และตำรวจเก็บค่าธรรมเนียมเถื่อนเข้ากระเป๋าตัวเอง

การฝึกอบรม คัดเลือก และให้ผลตอบแทนคนเป็นตำรวจ ควรคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน ฝึกอบรมเข้ม และให้ค่าตอบแทนสูงขึ้น เน้นให้ตำรวจมีการศึกษาสูง และมีวินัยมากขึ้น ขณะเดียวกันควรมีระบบพิจารณาลงโทษตำรวจที่ทำผิดวินัยที่เข้มงวดเฉียบขาด ตำรวจที่ทำผิดหรือบกพร่องต้องสอบสวนจริงจัง ถ้าผิดก็ต้องปลดออกหรือส่งฟ้องศาลไม่ใช่แค่ย้าย ควรจะมีบทลงโทษตำรวจที่ทำผิดกฎหมายสูงกว่าประชาชนธรรมดา เพราะถือว่าคนที่สมัครใจมาเป็นตำรวจ ควรจะรู้ภาระหน้าที่รู้กฏหมายดี และได้ผลตอบแทนสูงพออยู่แล้ว จะมาอ้างว่าภาวะเศรษฐกิจบีบบังคับ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์แบบประชาชนทั่วไปย่อมไม่ได้

สรุปก็คือ ปัญหาตำรวจเลว คงไม่อาจแก้ไขได้เพียงแค่ลงโทษตำรวจเลวที่จนต่อหลักฐานเท่านั้น ตำรวจเลวที่ยังไม่ถูกเปิดโปงยังมีอีกมาก รวมทั้งตำรวจที่มีโอกาสทำผิดทุจริต ฉ้อฉล ก็ยังมีมาก เพราะสภาพแวดล้อม กฎหมาย อำนาจหน้าที่เปิดช่องให้ตำรวจฉ้อฉลได้ง่าย ทางแก้คือ ต้องผ่าตัดโครงสร้างการบริหารตำรวจให้เป็นประชาธิปไตย ตรวจสอบได้มากขึ้น และลดอำนาจตำรวจลง ปฏิรูประบบเศรษฐกิจการเมืองสังคมให้เป็นธรรม ให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความรู้ฉลาดเท่าทันกันมากขึ้น จึงจะมีทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากผู้ร้ายและตำรวจเลวได้อย่างแท้จริง

ที่มา …จาก
วิทยากร เชียงกูล – ปฏิรูปการเมือง.– กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2540.
152 หน้า
ISBN 974-89872-7-2

+ +

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: