RSS

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิงคโปร์ปราบคอรัปชั่นได้ผล

10 พ.ค.

วิทยากร เชียงกูล

1. ความตั้งใจและการทำจริงของผู้นำทางการเมือง (POLITICAL WILL) โดยเฉพาะ ลี กวน ยิว นายากรัฐมนตรีสิงคโปร์ ซึ่งขึ้นมาดำรงตำแหน่งตอนที่เขายังหนุ่มแน่น มีอุดมคติและไฟในการทำงานสูง ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งพึ่งได้เอกราช และต่อมาแยกตัวจากมาเลเซีย เป็นประเทศเล็กเกิดใหม่ที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ มีคนหลายเชื้อชาติ มีปัญหาที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะอยู่รอดได้ และการปราบคอรัปชั่น เป็นความจำเป็นที่จะทำให้ประเทศอยู่รอด และพรรค PEOPLE’S ACTION PARTY ที่นำโดย ลี กวน ยิว ของเขา ก็สามารถเน้นการหาเสียงโดยโชว์ผลงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่เติบโตสม่ำเสมอและกระจายสู่ประชาชนอย่างค่อนข้างทั่วถึง ทำให้พรรคของเขาได้ชนะในการเลือกตั้งทุกครั้ง และเป็นรัฐบาลอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี จนถึงปัจจุบัน

2. การออกกฏหมาย บังคับใช้กฏหมาย และมีมาตรการปราบปรามการคอรัปชั่นอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ทั้งในแง่ของการลดความจำเป็น และลดโอกาสในการคอรัปชั่น การลดความจำเป็น คือ การเพิ่มเงินเดือน และสวัสดิการเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนักการเมืองและข้าราชการให้มีเงินเดือนสูงพอที่พวกเขาจะอยู่ด้วยรายได้ที่รัฐให้ทางเดียวได้โดยไม่ต้องไปหาเศษหาเลย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงด้วย ส่วนการลดโอกาสคือ แก้ไขกฏหมายให้ชัดเจนรัดกุม ลดอำนาจการตีความของเจ้าหน้าที่ และเพิ่มการตรวจสอบ และบทลงโทษ การคอรัปชั่น โดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการสัมพันธ์กับประชาชนสูง ให้การศึกษาและข้อมูลข่าวสารประชาชนให้ร่วมมือต่อต้านการติดสินบน และเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐ ทั้งหมดนี้ทำให้คนที่คิดจะคอรัปชั่นมีความเสี่ยงสูง และมีผลตอบแทนน้อย สู้ไปทำงานแข่งขันกันโดยสุจริตไม่ได้

3. สร้างและพัฒนาหน่วยงาน ป้องกันและปราบปรามคอรัปชั้นที่เข้มแข็ง มีจัดความสามารถสูง มีอิสระที่จะทำอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ยกเว้นใคร หน่วยงานนี้จะคัดเลือกคนที่ทั้งเก่งทั้งมีคุณธรรมโดยมาทำงานให้เงินเดือนสูง เป็นหน่วยงานที่มีกำลังคนและงบประมาณพร้อมมีอำนาจสวบสวนมาก ขึ้นโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี แต่ขณะเดียวกันก็มีการตรวจสอบและบทลงโทษเจ้าหน้าที่หน่วยนี้สูง เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่หน่วยนี้คอรัปชั่นเสียเอง

ในหลายประเทศก็มีการตั้งหน่วยงานแบบนี้ แต่ทำงานได้จำกัด หรือบางประเทศล้มเหลว เพราะการได้มาซึ่งบุคลากร และการทำงานถูกแทรกแซงโดยฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะถ้าผู้นำรัฐบาลเองทุจริตคอรัปชั่นและต้องพึ่งพานักการเมืองที่ทุจริตคอรัปชั่นคนอื่นๆด้วย (Chua Cher Yak Director CP IB, Singapore, “Corruption Control : What Works? Seminar On Pomoting Integrity And Fighting Corruption in Guiyang, China 19-21 NOV 2002.)

.

ที่มา นโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ :
การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Conflict of Interest)
วิทยากร เชียงกูล
ISBN 974-449-285-6

/-/-/

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , ,

One response to “ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิงคโปร์ปราบคอรัปชั่นได้ผล

  1. แรนเถื่อน

    มิถุนายน 20, 2009 at 11:21 am

    Thank for content kubb….

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: