RSS

Daily Archives: มิถุนายน 2, 2008

การพัฒนาเด็กต้องเริ่มจากครอบครัว


วิทยากร เชียงกูล

     การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในรอบ 50 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เด็กของเรายังต้องเสียชีวิตพิการ และบาดเจ็บปีหนึ่งๆเป็นจำนวนมาก เพราะการขาดสารอาหารที่มีคุณค่า  การขาดความรู้และการบริการสาธารณสุขและปัญหาอุบัติภัยต่างๆรวมทั้งการทำร้ายและการกดขี่เอาเปรียบแด็กทั้งในโรงงาน สถานบริการหรือในครอบครัวเอง (ดูวิทยากร เชียงกูล การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน สำนักพิมพ์ผลึก 2535)

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,