RSS

Daily Archives: มิถุนายน 4, 2008

ทำไมไทยจึงไม่ควรพัฒนาประเทศตามสหรัฐ


บทความของวิทยากร เชียงกูล
ที่ตีพิมพ์ใน นสพ.ผู้จัดการรายสัปดาห์

จักรวรรดิยุคใหม่

สหรัฐอเมริกาเ ป็นประเทศมหาอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร เพราะเป็นประเทศกว้างใหญ่ที่เป็นดินแดนใหม่ มีทรัพยากรทางเกษตร แร่ธาตุ น้ำมัน แก๊ส มาก ขนาดของประชากรใหญ่ (300 ล้านคน) เป็นประเทศได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 น้อยกว่าประเทศในยุโรป รวมทั้งได้ประโยชน์จากการขายสินค้าทั้งในช่วงสงครามและหลังสงครามด้วย จึงทำให้ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐฯก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจและการเมือง
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง : ประชาชนเป็นเพียงตัวประกอบ


ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมประชุมสัมมนาเรื่องปัญหาประชาธิปไตย ของประเทศในแถบเซาท์อีสเอเซีย เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา เป็นต้น ซึ่งประเทศที่ติดกับไทยโดยเฉพาะมาเลเซียมีเนื้อหาความเป็นประชาธิปไตยและสภา พการพัฒนาเศรษฐกิจที่น่าในใจมาก

กรณีมาเลเซียวันนี้กำลังจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองเนื่องจากพ รรคอัมโนซึ่งเป็นพรรคหลักของชนเชื้อชาติมาเลเซียที่ครองอำนาจมายาวนานกำลังม ีคะแนนนิยมตกวูบลงไปในขณะที่พรรคปาสซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านกำลังได้รับคะแนนเส ียงเพิ่มขึ้น

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,

ปัญหาพม่า


พม่าเผชิญปัญหาเรื่องความช่วยเหลือจากไต้ฝุ่นหรือไซโคลนอย่าง ต่อเนื่อง หลังจากรัฐบาลที่ในตอนแรกไม่อยากให้ต่างชาติโดยเฉพาะตะวันตกส่งคนเข้ามาในปร ะเทศ แต่ก็มาผ่อนปรนในระยะหลังๆ

ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความช่วยเหลือก็คือ สิ่งของเช่น ปัจจัยสี่มักไม่สามารถเข้าไปยังพื้นที่ห่างไกลได้ และทางการพม่าก็ไม่รู้แน่ชัดว่าในพื้นที่ห่างไกลนั้น สภาพเป็นอย่างไรด้วยซ้ำ อีกทั้งเส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาด สายไฟ สายโทรศัพท์ ถนนหนทางก็ขาดด้วย
Read the rest of this entry »

 

กำหนดการวันทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า


เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2551 ที่ผ่านมา ได้มีการพบปะหารือที่เด็กรักป่าของ

คณะทำงานโครงการ ผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า และที่ประชุมได้ข้อตกลง

เรื่องกำหนดการ ทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า ดังนี้

.

กำหนดการวันทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า

ศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2551

ช่วงเย็น

1. อ.วิทยากร เชียงกูล พูดคุยกับทีมเด็กรักป่าในรายการของวิทยุชุมชนเคลื่อน 96.75
2. การจัดงานวัด+เปิดงาน เพื่อต้อนรับคณะผ้าป่าฯ โดย อ.วิทยากร
3. แจกคูปอง (ใบไม้) เพื่อจับจ่ายซื้ออาหาร ข้าวของต่างในบริเวณงานวัด

– เกมการละเล่นในงานวัด อาทิ โยนห่วง ปาเป้า และรับของรางวัล
– รับประทานอาหารร่วมกัน

ประมาณ 19.30 น.
1.การแสดงละครเวที เรื่อง ตูมกา และ ละครใบ้ โดย กลุ่มเด็กรักป่า
2.ประชุมปรึกษาหารือในคณะผ้าป่า

เสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2551

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
เดินป่าทัศนะศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
09.00น. ทอดผ้าป่าหนังสือ+มอบทุนการศึกษา (โดยอ.วิทยากร )
11.00 น. ถวายภัตตราหารแด่พระสงฆ์ รับพร
บายศรีสู่ขวัญ
รับประทานอาหารร่วมกัน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,

้ข้อคิดจาก มาร์คุส ออเรลลุส


“ถ้าหากคุณทุกข์โศกด้วยอะไรก็ตามที่มาจากภายนอก

ความเจ็บปวดไม่ได้มาจากสิ่งนั้นเองโดยตรง

แต่มาจากการที่คุณประเมินค่ามัน

และสิ่งนี้คุณมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปแลงมันเมื่อไหร่ก็ได้”

มาร์คุส ออเรลลุส
จักรพรรดิและนักปรัชญาชาวโรมัน

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล.
จิตวิทยา ความฉลาด และความคิดสร้างสรรค์.
กรุงเทพฯ : สายธาร, 2551.
ISBN : 978-974-04-5187-7

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

social rights และ 30 คำศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่น่ารู้จัก


1. social rights สิทธิทางสังคม สิทธิด้านการศึกษา สาธารณสุข มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ประชาชนทึกคนควรจะได้รับจากสังคมอย่างเสมอภาคกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ในเรื่อง เพศ ชาติพันธุ์ ศาสนา และโดยเฉพาะคนที่อ่อนแอทางการเมือง  เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือด้อยโอกาส ยิ่งควรได้รับการดูแลจากสังคมให้ได้รับสิทธิทางสังคมเหล่านี้อย่างทั่วถึงและมั่นคง

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

การสร้างการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่ดี


วิทยากร เชียงกูล

    เมื่อเราพูดถึงเด็กและเยาวชน เรามักคิดว่าการศึกษาคือทางแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่สำคัญที่สุด แต่การจัดการศึกษาอย่างเป็นทางการอย่างเดียวไม่เพียงพอ สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดความคิดจิตใจ สติปัญญา ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยมของเด็กและเยาวชน ไม่ใช่โรงเรียนอย่างเดียว ครอบครัว ญาติพี่น้อง สื่อมวลชนและสภาพแวดล้อมทางสังคมโดยทั่วไป เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากเช่นกัน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,