RSS

Daily Archives: มิถุนายน 11, 2008

ปัญหาผลกระทบต่อสังคมของโรคเอดส์


วิทยากร เชียงกูล

    สถานการณ์โรคเอดส์ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2539 มีคนไทยป่วยเป็นโรคเอดส์ประมาณ 5 หมื่นคน ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ที่ยังไม่มีอาการ แต่อาจนำไปสู่โรคเอดส์ได้ มีมากกว่า 8 แสนคน ที่น่าห่วงคือ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว ซึ่งเป็นวัยทำงาน ทำให้หลายครอบครัวประสบปัญหาทั้งทางจิตใจ และทางเศรษฐกิจ โครงการเข้าถึงเอดส์ (ACESS) เคยคาดว่าในปี พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) คนไทยอาจต้องติดเชื้อเอดส์ถึง 1,380,000 ราย แบะประเทศไทยจะมียอดสูญเสียทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคเอดส์สูงถึงประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 275,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 5 พันคน คาดว่าแนวโน้มผู้ติดเชื้อเอดส์จะเจ็บป่วยมากขึ้น และทยอยเสียชีวิตปีละ 2-3 หมื่นคน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,