RSS

Daily Archives: มิถุนายน 13, 2008

ต้องทำให้ได้..เพื่อหาพลังงานทดแทนและธัญญพืชแห่งชาติ


วันนี้.เหตุการณ์บ้านเมืองเดินทางมาถึงทางแยกที่สำคัญอีกครั้ง เราต้องตัดสินใจสู่ความชัดเจนด้านการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อพัฒนาการที่ยั่งยืน ท่ามกลางความผันผวนที่ถาถมสู่ประเทศไทย และเราต้องควบคุมให้ได้ ตั้งแต่

การจัดการภาวะราคาน้ำมันที่อาจจะมากกว่า 40 บาทต่อลิตรที่ส่งผลกระทบประเทศทั้งระบบ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

เรียนรู้นอกระบบแบบ On-line


สมัยนี้การเรียนรู้หรือการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเ ทิงแทบจะแยกกันไม่ออกแล้วนะครับ เหตุผลหนึ่งก็คือการเรียนรู้นอกห้องเรียนนั้น จะต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างไปจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน

การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ประสานหรือผสานเข้าร่วมกับการใช้วิดี โอก็เพิ่มพลังอย่างยิ่ง ทำให้เกิดความรู้ที่มาจากตาดูหูฟังและความคิดผ่านประสบการณ์เหล่านั้น

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,

ทางที่ไม่ตัน


“มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนเกิดแก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งนั้น จงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันเลย”

ขณะที่ผมกำลังนั่งเขียนต้นฉบับอยู่นี้ประเทสไทยเรากำลังอยู่ในสภาวะข องสังคมที่ยังไร้ความสงบสุข มีการเผชิญหน้ามีการแยกฝ่าย แยกข้าง เป็นฝ่ายธรรมะ ฝ่ายอธรรม กันอย่างสุดโต่ง

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,

กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับการต่อสู้ที่แท้จริง!


ความเข้าใจในสังคมไทยส่วนใหญ่ต่อประเด็นประชาธิปไตยยังคงติดยึดอยู่ก ับประชาธิปไตยในรูปแบบ คือการมองประชาธิปไตยแค่เพียงตัวแปรระบบ องค์กรหรือสถาบันเท่านั้น สิ่งที่ฝ่ายพันธมิตรกำลังพยามกระทำอยู่ก็สะท้อนว่าพยายามอธิบายถึงสาเหตุแห่ งปัญหาที่ระดับโครงสร้าง หากแต่ความรับรู้ของสังคมไทยยังอยู่ในระดับต่ำและไม่มีความชัดเจนในหนทางที่ จะแก้ปัญหาที่ระดับโครงสร้างเหล่านั้น

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ปัญหาการเสพย์ติดยาและสิ่งอื่นๆ


วิทยากร เชียงกูล

    ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพย์ติด โดยเฉพาะยาม้าหรือยาบ้าที่แพร่ไปอย่างกว้างขวางมากนั้น เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมซึ่งมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน  สาเหตุที่เห็นพ้องคือ ตำรวจดูแลปราบปรามด้านการค้ายาเสพย์ติดได้ไม่ดีพอ หรือตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นของรัฐบาลคนได้ผลประโยชน์เสียเอง

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,