RSS

Daily Archives: มิถุนายน 20, 2008

เราควรจะต้องทำอะไร ในการปฏิรูปการเมืองและสังคม


วิทยากร เชียงกูล

    ปัญญาชนของไทยหลายคนใจปัจจุบัน เกิดความรู้สึกสับสนเพราะพวกเขามีกรอบวิธีคิดแบบแบ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็น 2 ขั้วสุดโต่งแบบง่ายๆหรือ ถูกหรือผิด  ขาวหรือดำ พระเอกหรือผู้ร้าย การคิดแบบแบ่งเป็น 2 ขั้วสุดโต่ง ทำให้คนสวิงไปขั้วใดขั้วหนึ่งได้ง่าย อย่างไม่มีเหตุผลและนอกเหนือไปจากหนทางสุดขั้ว 2 หนทางที่เขามองเห็น ขาดการคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งกว้างไกล เชื่อมโยงกันรอบด้าน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,