RSS

Daily Archives: มิถุนายน 29, 2008

รายงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า


        งานโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่าได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อช่วงบ่ายวันที่  28  มิถุนายน  ที่ผ่านมา ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก  เพราะได้รับการสนับสนุนจากหลายๆฝ่าย จากที่ได้เอ่ยถึงและมิได้เอ่ยถึง (บันทึกขอบคุณ)          เงินที่ได้จากการจัดทำซองผ้าป่า 500 ซอง และเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคารของชมรมศึกษาผลงานวิทยากรเชียงกูล  ทั้งหมดรวมเงินได้  63,614.50  บาท  ซึ่งแยกรายละเอียดได้ดังนี้

-ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล                              12,400.50  บาท

-คณะอาจารย์และนิสิตจากม.รังสิต                                      4,140.00  บาท

-โครงการสายธารปัญญาความรู้สู่เด็กและเยาวชน มมส.   24,140.00  บาท

-เครือข่าย blogger ใน gotoknow.org                                   6,000.00  บาท

-สายลมและเครือข่าย                                                          9,419.00  บาท

รายได้อื่นๆในวันงานผ้าป่าหนังสือฯ

-การประมูลสิ่งของต่างๆในงานผ้าป่า                                  5,060.00  บาท
-ศิริวรรณคลินิคบริจาค                                                        2,000.00  บาท

-โรงเรียนบ้านทัพกระบือ บริจาค                                            200.00  บาท  

รวมเงินทั้งสิ้น                                                                   63,614.50  บาท

             สรุป เงินจำนวนทั้งหมด ได้ทำการจัดซื้อหนังสือเพื่อห้องสมุดและพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด ตลอดจนรางวัลเงินทุนการศึกษา ในโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า  จำนวน 3 โรงเรียนซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านแสลงพัน โรงเรียนบ้านทัพกระบือ  โรงเรียนบ้านสำโรง  ทั้งหมด

 

ประมวลภาพ slide ทั้งหมดจากงานทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า 27-28 มิ.ย.2551


จากการที่ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้ร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจกันจัดกิจกรรม โครงการผ่าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่าขึ้น แม้ว่าอาจจะพบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในหลายขั้นตอนอยู่บ้าง
แต่จากการร่วมแรงร่วมใจเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน ทำให้เมื่อกิจกรรมต่างๆ เสร็จสิ้นลง ทุกฝ่ายต่างพึงพอใจกับความสำเร็จที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้เรียนรู้การทำงาน และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน
เดินทางกลับไปยังจุดหมายปลายทางของแต่ละคณะด้วยความรู้สึกดีๆกลับไป หลายคนตั้งใจที่จะกลับมาสานต่องานนี้ ในโอกาสต่อไป

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทางชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล จึงได้ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมทั้งหมด ในรูปแบบของ slide รวม 450 ภาพ ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 27 มิ.ย.2551 จนถึงเสร็จสิ้นงาน
เริ่มจากการเดินทางตามทีมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้ามาช่วยงาน ร่วมกิจกรรมกับทีมงานจากมหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ประมวลภาพนิ่ง กิจกรรมงานทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า 28 มิ.ย.51 (album 2)


รวมภาพถ่ายในรูปแบบภาพนิ่ง สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการชมภาพในแบบ slide.com ซึ่งอาจจะไม่เห็นภาพทั้งหมด หรือ script ไม่ทำงาน / error

photo witayakornclub

photo witayakornclub

photo witayakornclub

Read the rest of this entry »

 

ประมวลภาพนิ่ง กิจกรรมงานทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า 28 มิ.ย.51 (album 1)


รวมภาพถ่ายในรูปแบบภาพนิ่ง สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการชมภาพในแบบ slide.com ซึ่งอาจจะไม่เห็นภาพทั้งหมด หรือ script ไม่ทำงาน / error

photo witayakornclub

photo witayakornclub

photo witayakornclub

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ประมวลภาพกิจกรรมหลากหลายมุมในงานทอดป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า วันที่ 27 มิ.ย.2551


งานทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า ณ ศูนย์ศึกษาศิลปะธรรมชาติเด็กรักป่า จ.สุรินทร์ โดยชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ร่วมกับคณะครู อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับเครือข่ายบล็อกเกอร์ใน gotoknow จากหลากหลายจังหวัด มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งงานในครั้งนี้ เป็นงานที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร นี่คือ ภาพบรรยากาศกว่า 156 ภาพ หลากหลายมุม ในวันที่ 27 มิ.ย.2551

photo
ภาพที่ 1

photo
ภาพที่ 2

photo
ภาพที่ 3

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,

Clip Video นักศึกษา รับเงินเดือน เพื่อซื้อ/ จ่าย ในงานวัด


นักศึกษา รับเงินเดือน เพื่อซื้อ/ จ่าย ในงานวัด จากท่านประธานชมรมศึกษาฯ อ.วิทยากร เชียงกูล

Vodpod videos no longer available.

 

ป้ายกำกับ: ,

Clip Video กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาที่มาร่วมงานทอดผ้า


กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาที่มาร่วมงานทอดผ้า ป่าหนังสือเด็กรักป่า 27 มิ.ย.2551

Vodpod videos no longer available.

 

ป้ายกำกับ: ,