RSS

Monthly Archives: กรกฎาคม 2008

การจัดสรรทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ


  วิทยากร เชียงกูล
เศรษฐศาสตร์แบบเสรีนิยมใหม่อ้างว่า ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี จะทำให้เกิดการแข่งขัน และนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพทีสุด ธุรกิจที่อยู่รอดและประสบความสำเร็จได้ในระบบตลาดคือธุรกิจที่รู้จักใช้ทรัพยากรที่มอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผลิตและขายสินค้าของเขา ในราคาที่แข่งขันจูงใจให้คนซื้อได้มากที่สุด  ธุรกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพจะขาดทุนและเลิกผลิตไป ดังนั้น ในที่สุดทรัพยากรที่มีอยู่ ก็จะถูกกลไกตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเสรี ใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยธุรกิจที่มีประสิทธิภาพที่สุด

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

คำคมเกี่ยวกับความสุขของนักปราชญ์-นักเขียนหลายยุค (๑๔)


Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ความจริงที่เกิดขึ้นจากระบบการเงินการธนาคาร เน้นการสร้างหนี้เพิ่มตลอดเวลา


วิทยากร เชียงกูล
ระบบการเงินการธนาคารที่พึ่งการเป็นหนี้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ยังส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างมหาศาล เนื่องจากระบบนี้ผลักดันให้เกิดการผลิตล้นเกิน (Over Production) ขนระเดียวกันผู้บริโภคในประเทศ ก็ไม่มีรายได้มากพอที่จะซื้อสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นมามากได้ ดังนั้น จึงผลักดันให้ผู้ผลิตผู้ค้าแต่ละประเทศต้องพยายามส่งออกไปขายในประเทศอื่น แต่การที่ประเทศหนึ่งจะผลิตสินค้าส่งออกได้เพิ่มขึ้น ก็ต้องเพิ่มการสั่งเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบ พลังงาน ฯลฯ ที่ประเทศของตนไม่มี หรือมีไม่พอ หรือต้นทุนสูงกว่า เป็นผลให้การส่งออกและสั่งเข้าในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก ขยายตัวมากกว่าความจำเป็น เมื่อเทียบกับการดำรงชีพในระดับพอเพียงของชาวโลก

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

วิกฤตเงินเฟ้อระดับโลก ประเทศไทยควรดำเนินนโยบาย “ระดับชาติ”รับมืออย่างไร!?


โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์ 18 กรกฎาคม 2551 09:52 น.

ดร.พิสิฎฐ ภัคเกษม
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ความกดดันเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้ ไม่ได้มาจากปัจจัยภายในประเทศ หรือ ปัญหาระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น แต่เป็นภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจาก “ปัจจัยภายนอกประเทศ” เป็นหลัก และเป็นมาจาก “ฝีมือมนุษย์” เอง และเป็นเงินเฟ้อในระดับสากลหรือระดับโลก (Global Inflation) ที่ทุกประเทศกำลังเผชิญอยู่อย่างถ้วนหน้ากันแทบทุกหนทุกแห่ง ฉะนั้น การแก้ปัญหาเงินเฟ้อ “ระดับโลก” โดยการใช้ “นโยบายระดับประเทศ” หรือ “ระดับชาติ” นั้นโดยเฉพาะการมีการจัดการ “นโยบายมหภาค” หรือ Macro Economic Management สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,

รวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับงานผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า


จากการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จงานผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า ได้มีการจัดทำข้อมูล ข่าวสาร ภาพถ่าย และคลิปวิดีโอมาอย่างต่อเนื่อง
บันทึกนี้ จึงทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ที่เกี่ยวกับผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า โดยรวบรวม link เชื่อมโยงตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จงาน สำหรับผู้สนใจได้ศึกษา หาข้อมูล หาแนวความคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

photo witayakornclub

photo witayakornclub

link ข้างล่างที่เห็น มีข้อมูลในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้น ที่มองไม่เห็นเป้าหมาย จนมาถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่งสามารถคลิกดูเฉพาะข้อมูลที่สนใจได้ทันที

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,

สื่อสารมวลชนกับความแตกแยกทางความคิดของผู้คนในสังคม


โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์ 10 กรกฎาคม 2551 09:49 น.

ผู้เขียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานและสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับกิจการการสื ่อสารมวลชนของประเทศเยอรมันนีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีสื่อวิทยุ โทรทัศน์และวิทยุท้องถิ่น (ที่เมืองไทยเรียกวิทยุชุมชน) ซึ่งมองดูการจัดการด้านสื่อของประเทศเยอรมันนีแล้วเกิดความเข้าใจได้เลยว่าท ำไมประเทศไทยในปัจจุบันทำไมความคิดอ่านของผู้คนในสังคมจึงเป็นฝักฝ่าย ไม่เข้าใจเนื้อหาของความแตกแยก มีแต่บริโภครูปแบบจนทำให้การวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ในสังคมพลาดเป้าหมายไปอย่างน่าเสียดาย

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,

ทุกคนเพื่อการศึกษา (all for education)


โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์ 3 กรกฎาคม 2551 09:26 น.

ผมนั่งภาวนาว่าวิธีคิด พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในบ้านเราแบบลากเป็นเส้นตรงหรือ linear thinking ขอให้ผิดพลาดออกทะเลไปสักครั้งหนึ่งเถอะ เพราะมันจะเป็นบุญของประเทศอย่างล้นเหลือ

ว ิธีคิดแบบเส้นตรงก็คือวิธีคิดที่ใช้แนวโน้มข้อมูลของเหตุการณ์ในอดีตทำนายทา ยทักสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นคิดว่าเมื่อมีกลุ่มชนมาชุมนุมกันทางการเมืองเป็นจำนวนมากและบานปลายออกไ ปจนเกิดความไม่สงบฝ่ายที่มีกำลังทหารก็จะออกมาทำการปฏิวัติรัฐประหาร ล้มรัฐบาลแล้วตั้งรัฐบาลใหม่ชั่วคราวเข้ามาดูแลการร่างรัฐธรรมนูญ กำหนดกติกากันใหม่ ไปเลือกตั้งกันใหม่ นับหนึ่งกันใหม่

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,