RSS

ชุมชนภิวัฒน์ – การสร้างสังคมโลกที่ยั่งยืน

13 ส.ค.

วิทยากร เชียงกูล
    การที่จะสร้างสังคมโลกที่ยั่งยืนได้ ต้องสร้างระบบใหม่ ค่านิยมใหม่ เช่น การใช้พลังงานทางเลือกแทนพลังงานจากฟอสซิล การใช้เกษตรทางเลือก สาธารณสุขทางเลือก การผลิตและเทคโนโลยีทางเลือกที่เหมาะสมอื่นๆ (แทนการผลิตแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมตะวันตก ที่ต้องสั่งเข้าสารเคมี ยา ปัจจัยอื่นๆมาก) การทำการเกษตรแบบฟาร์มเล็กและสหกรณ์ เพื่อมุ่งขายประชาชนใกล้เคียง มากกว่าฟาร์มขนาดใหญ่เพื่อการส่งออก การผลิตควรเป็นไปเพื่อความพอเพียง ความเป็นธรรม ความยั่งยืน แทนที่การมุ่งสร้างแต่ความมั่งคั่งทางวัตถุ เพื่อผลกำไรของบรรษัท

บางคนเรียกแนวทางใหม่นี้ว่า Localization- ชุมชนภิวัฒน์ เพื่อใช้ค้านหรือเป็นทางเลือกแทน Globalization – โลกาภิวัฒน์ โดยไม่ปฏิเสธการลงทุนและการค้าขายที่จำเป็น ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

    ตัวอย่างความพยายามที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืน คือ โครงการชิลีที่ยั่งยืน (Sustainable Chile Project) ซึ่งประสานงานโดยผู้นำชุมชนจากกลุ่มสังคมประชา เพื่อสร้างชิลีที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของความเสมอภาคทางสังคม ความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมและประชาธิปไตยที่ทำให้เข้มแข็งขึ้น

    ผู้นำชุมชนกว่าห้าร้อยคน ได้จัดการประชุมสัมมนาในหลายเมืองเพื่อถกถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืน พวกเขาพบว่าอุปสรรคสำคัญ คือ ปัญหาความยากจน ความไม่เสมอภาค การกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติมาก มลภาวะ และประชาธิปไตยที่มีลักษณะจำกัด เป็นเรื่องซึ่งจะต้องหาทางแก้ไขในหลายด้านแบบเชื่อมโยงกัน

    พวกเขาเสนอให้มีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ เพื่อกระจายทรัพย์สินและรายได้ให้เป็นธรรมเพิ่มขึ้น ลดงบประมาณด้านการทหารลง ปฏิรูปกฏหมายสภาพแวดล้อมและกฎหมายประมง พัฒนาการผลิตทองแดงให้มีความมั่นคงและปลอดภัยเพิ่มขึ้น แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.1986 ยกเลิกกฏหมายนิรโทษกรรม ซึ่งมุ่งล้างมลทินเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เลยละเมิดสิทธิมนุษยชน และสร้างโครงการพัฒนาเยาวชน

    พวกเขายังเสนอให้มีการออกกฎหมายปกป้องคุ้มครองที่ดิน และแหล่งน้ำของชนพื้นเมือง มีการตั้งคณะกรรมการชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ดูแลการให้สัมปทานการใช้ประโยชน์ ยกเว้นภาษีให้กับเจ้าของแหล่งน้ำที่เป็นชนพื้นเมือง และเรียกร้องให้รัฐบาลยอมรับอนุสัญญาที่ 169 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เรื่องการคุ้มครองสิทธิของชนพื้นเมือง

    พวกเขาหวังว่า ด้วยการจัดสัมมนาถกปัญหากันในหมู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ จะเป็นพื้นฐานในการอภิปรายแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและนักการเมืองทั่วประเทศชิลี และผลักดันให้เกิดเจตจำนงทางการเมืองและสังคม ที่จะทำให้ข้อเสนอของพวกเขาเกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อสร้างเสริมสังคมชิลีใหม่ที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการคล้ายๆกันนี้ ยังเกิดขึ้นในบราซิล อุรุกวัย และอาร์เจนตินาด้วย

 

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อนาคตเศรษฐกิจโลกและทางออกของไทย. – กรุงเทพ ฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2550.
176 หน้า.
ISBN 978-974-13-0621-3

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

One response to “ชุมชนภิวัฒน์ – การสร้างสังคมโลกที่ยั่งยืน

  1. จ.ส.อ.ไพรบูรณ์ ชายสวัสดิ์

    กรกฎาคม 3, 2009 at 12:00 pm

    ทำไมมนุษย์จึงเรื่มมีการเห็นแก่ตัวเพราะเหตุใด

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: