RSS

การทำมาหากินและการมีงานทำกับเศรษฐกิจสังคม

25 ส.ค.

  วิทยากร เชียงกูล
ประชาชนในสังคมดั้งเดิม ทำมาหาหินในภาคเกษตร และหัตถกรรมแบบพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของตลาดระดับชาติหรือระดับโลก แต่ระบบโลกาวิวัฒน์โดยบรรษัทข้ามชาติ ทำให้เกษตรกรและชาวประมงเข้ามาสู่ระบบตลาด เป็นหนี้ และขาดทุนอย่างต่อเนื่อง กลายมาเป็นเกษตรกรและชาวประมงที่เป็นหนี้ หรือเป็นคนงานตามพันธสัญญากับบรรษัท และบางส่วนอพยพไปเป็นแรงงานรับจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยในเมือง

การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม การค้า และบริการ จ้างงานคนได้เพียงส่วนหนึ่ง  เพราะระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ เน้นการใช้เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการหากำไรให้บรรษัท ปัจจุบันองค์การแรงงานโลกรายงานว่า มีคนงานในประเทศกำลังพัฒนาทั่วทั้งโลกราว 30% ที่ว่างงาน หรือทำงานต่ำกว่าระดับ

การว่างาน สร้างปัญหาทั้งความยากลำบากในทางกายภาพและทางจิตใจ เพราะทำให้คนว่างงานนานๆ รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแก้ไขเป็นอันดับแรก  คนที่มีงานทำจำนวนมากก็ทำงานภายใต้เงื่อนไขของการถูกเอารัดเอาเปรียบ และภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงาน ที่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและอุบัติเหตุ

ดังนั้น สังคมที่ยั่งยืนจะต้องปกป้องสิทธิในการทำมาหากิน และการมีงานทำของประชาชน ทั้งในภาคเกษตรแบบพึ่งตนเอง ภาคการผลิตแบบไม่เป็นทางการ (ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย) แบะสิทธิของคนงาน ที่จะไม่ถูกเอาเปรียบในภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ ผ่านขบวนการสหภาพแรงงาน สหกรณ์คนงาน สหกรณ์อื่นๆ และองค์กรเพื่อช่วยเหลือกันและกัน ของประชาชนประเภทต่างๆ

การส่งเสริมการผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางในท้องถิ่น จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การจ้างงานและเศรษฐกิจท้องถิ่นมากกว่าการผลิตขนาดใหญ่ ที่เป็นของนายทุนนอกท้องถิ่นหรือนอกประเทศ ที่มักใช้เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ การผลิตที่ใช้ทุนเทคโนโลยีระดับสูง และทำให้มีการสั่งเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ทำให้กำไรไหลออกไปต่างประเทศมาก

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อนาคตเศรษฐกิจโลกและทางออกของไทย. – กรุงเทพ ฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2550.
176 หน้า.
ISBN 978-974-13-0621-3

+++

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: