RSS

การท่องเที่ยวและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

17 ต.ค.

วิทยากร เชียงกูล

ธุรกิจท่องเที่ยวทำเงินตราต่างประเทศเข้ามามาก ตัวเลขประมาณการค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยสูงกว่ามูลค่าสินค้าออกสำคัญๆ ตัวเลขเหล่านั้นนอกจากจะคลาดเคลื่อนแล้วยังไม่ได้แปลว่าเป็นเงินเข้าประเทศโดยสุทธิ เพราะถ้าหักเงินที่คนไทยนำไปใช้ต่างประเทศก็จะเหลือไม่มาก นอกจากนั้นยังต้องหักมูลค่าสินค้าและบริการที่เราสั่งซื้อจากต่างประเทศเพื่อใช้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติในบ้านเราอีก ไม่ว่าจะในธุรกิจโรงแรม พาหนะและน้ำมันที่ใช้ในการเดินทาง อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ เพราะสินค้าหลายอย่างต้องสั่งเข้าทั้งนั้น รวมทั้งธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งก็เป็นเครือข่ายของนายทุนต่างชาติ ซึ่งในท้ายที่สุดเงินกำไรจากธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยก็จะไหลกลับไปต่างชาติ

ปัจจุบันไทยกำลังประสบปัญหาการขาดดุลชำระเงิน คือ มีเงินไหลออกมากกว่าเงินไหลเข้าเป็นสัดส่วนสูง สาเหตุสำคัญก็มาจากหลายทาง ทั้งการซื้ออาวุธ ซื้อเครื่องบิน ยานพาหนะ น้ำมัน สินค้าพวกทุนและวัตถุดิบมาก รวมทั้งการที่คนไทยไปใช้เงินในต่างประเทศเพิ่มขึ้นสูงมาก

ทางแก้ไขปัญหานี้ คือ ทำอย่างไรจะส่งเสริมให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะจากชาติอื่นนอกจากประเทศใกล้เคียง เข้ามาเที่ยวไทยมากขึ้นและใช้เวลานานขึ้น ใช้ผลผลิตของไทยมากขึ้น ขณะเดียวกันก็น่าจะรณรงค์ให้คนไทยลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะการไปซื้อของในต่างประเทศลดลง หันมาเที่ยวในประเทศและซื้อของในประเทศมากขึ้น

การส่งเสริมให้คนต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น ไม่ได้อยู่ที่การโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและการให้บริการที่ดี ปัญหาที่สำคัญมีอาทิเช่น ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ ปัญหาการจราจรติดขัด การคดโกงและเอาเปรียบนักท่องเทียว ปัญหาค่าใช้จ่าย เช่น ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่ง ค่าเครื่องบินภายในประเทศที่สูงเกินไป

เราจะต้องเปลี่ยนนโยบายและการจัดองค์กรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเสียใหม่ คือ ควรรวมเอางานอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเข้ามาไว้ด้วย หรือทำงานร่วมกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้วและองค์การบริหารท้องถิ่น เพื่อที่จะได้หาทางควบคุมแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวอย่างได้ผลมากขึ้น มีงบประมาณมากขึ้น ซึ่งบางส่วนน่าจะมีการเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมจากธุรกิจที่มีส่วนทำลายสิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากกิจกรรมท่องเที่ยว รัฐบาลเองก็น่าจะสนใจถือเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน เพราะนี่เป็นความจำเป็นและประโยชน์สำหรับคนไทย 60 ล้านคนด้วย ไม่ใช่เพื่อประโยชน์นักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น และถ้าเราไม่รีบทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ระยะยาว ชาวต่างชาติก็จะเข็ดไม่อยากมาทำให้รายได้ส่วนนี้ต้องลดลง

ควรส่งเสริมให้พัฒนาโรงแรมระดับกลางๆที่ราคาไม่สูงมากให้มีมาตรฐานความสะอาดและบริการที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางได้เอง ในราคาไม่สูงนักโดยสะดวกปลอดภัยมากขึ้น เพราะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหนุ่มสาว หรือคนที่ต้องการจ่ายในราคาที่ไม่สูงเกินไปอยู่มากพอสมควร ควรคิดถึงตลาดสำหรับคนกลุ่มนี้ด้วย รวมทั้งถ้าจะสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น ก็ต้องจัดบริการให้ดี ทำให้ค่าใช้จ่ายถูกลง ปัจจุบันการบินไปเที่ยวและพักในโรงแรมชั้นหนึ่ง ภูเก็ตหรือเชียงใหม่ ก็ราคาพอๆกับไปสิงคโปร์หรือฮ่องกง คนจึงนิยมไปต่างประเทศกันมาก เป็นการสูญเสียเงินให้กับต่างประเทศ ในเมืองไทยยังมีที่น่าพัฒนาให้เป็นที่ท่องเที่ยวได้อีกมาก โดยต้องเน้นเรื่องธรรมชาติเรื่องวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและการให้บริการที่ดี และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเยาวชนคนหนุ่มสาวได้มีโอกาสท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น จะเป็นประโยชน์ ทำให้เขารู้จักและรักเมืองไทยเพิ่มขึ้นด้วย

เราเคยมีการเก็บภาษีสำหรับคนไทยที่ไปต่างประเทศทางเครื่องบินคนละ 1,000 บาท แต่มาถูกยกเลิกไป เพราะรัฐบาลมองว่าเป็นเรื่องหยุมหยิม ขัดต่อนโยบายเปิดเสรี ได้เงินไม่เท่าไหร่ แต่ในสภาพที่เมืองไทยยังมีความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนสูงมาก และคนรวยไปเที่ยวซื้อของต่างประเทศกันทุกสุดสัปดาห์เป็นหมื่นๆคน การเก็บภาษีคนรวย ภาษีสินค้าและบริการฟุ่มเฟือยต่างๆ น่าจะเป็นหลักการที่ถูกต้อง โดยเฉพาะถ้าเอาเงินจำนวนนั้นมาใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมจริงๆ ถึงแม้การจัดเก็บจะหยุมหยิมบ้าง แต่เงินประมาณ 1,500 – 1,600 ล้านบาทที่จะเก็บจากนักท่องเที่ยวไทยที่ไปต่างประเทศปีละ 1.5-1.6 ล้านครั้ง ก็ไม่ใช่เงินเล็กๆน้อยๆ สามารถเอามาแก้ปัญหาและพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ให้การท่องเที่ยวอยู่ยาวนานได้พอสมควรทีเดียว

ภาษีอื่นๆที่ควรเก็บเพิ่มขึ้น คือ ภาษีรถยนต์ราคาแพง ค่าธรรมเนียมการใช้รถใช้ถนน ที่จอดรถ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้คนหันมาใช้รถสาธารณะแทนรถส่วนตัว และแก้ปัญหารถติด ปัญหาจราจร ปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษไปในตัวด้วย รัฐบาลน่าจะดูตัวอย่างประเทศเดนมาร์กที่รณรงค์ให้คนหันมาใช้รถจักรยานแทนรถส่วนตัวอย่างได้ผล เพราเขาทำจริงจัง เช่น เก็บภาษีรถแพง ทำทางจักรยานที่จอดรถและล็อกรถจักรยาน ฯลฯ ขณะนี้การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมธรรมชาติ คือ กระแสใหญ่ที่คนทั่วโลกต้องการ การหวังเก็งกำไรระยะสั้นแบบฉาบฉวยของธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของไทยกำลังทำลายตัวเองในระยะยาว เพราะประชาชนที่ตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมมากขึ้น จะหนีไปเที่ยวที่อื่นไม่อยากมาเมืองไทย ดังนั้น ทั้งรัฐและเอกชนจะต้องหาทางเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างจริงจัง โดยมองปัญหานี้อย่างเชื่อมโยงกับนโยบายพัฒนาประเทศระยะยาว

ที่มา …จาก
วิทยากร เชียงกูล – ปฏิรูปการเมือง.– กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2540.
152 หน้า
ISBN 974-89872-7-2

+ +

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

One response to “การท่องเที่ยวและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

  1. ท่องเที่ยว

    พฤษภาคม 6, 2010 at 5:08 pm

    ปีนี้จะกระเตื้องรึป่าว การท่องเที่ยวไทย

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: