RSS

คนไทยจะยอมให้มี วงจรอุบาทว์ต่อไป?

26 ต.ค.

โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์ 25 กันยายน 2551 09:04 น.

ขณะนี้ “การเมืองใหม่”ที่จุดประเด็นโดยแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้รับ ความสนใจจากผู้คนในสังคมอย่างกว้างขวางแน่นอนแล้ว

ผู้ที่รู้ร้อนรู้หนาวกับพฤติการณ์ของนักการเมืองที่เข้ามาคุมอำนาจรั ฐบริหารประเทศและได้ติดตามข่าวสารอย่างรู้ทันบรรดานักธุรกิจการเมืองที่อาศั ยตำแหน่งหน้าที่กอบโกยผลประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดินให้แก่ตัวเองและคนในตระก ูลและพวกพ้อง

การอ้างว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยการใช้เงินซื้อแล้วตอบ โต้กระแสขับไล่ทั้งที่ถูกเปิดโปงด้วยข้อมูลชัดว่าโกงชาติและขายชาติเพราะทำใ ห้ประเทศไทยเสียอธิปไตยแก่ต่างชาติจึงเป็นการด้านทนไปเท่านั้นเอง

ก็ยังมีนักวิชาการบางส่วนที่อยู่แต่บนหอคอยและกอดตำราท่องจำว่าถ้ามา จากการเลือกตั้งเท่านั้นก็เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยโดยไม่สนใจว่าเบื้องหลังก ารเลือกตั้งจะสกปรกอย่างไรก็ตาม

ดังนั้นการมีอาชีพสอนหนังสือเหล่านี้จึงมีอคติกับการเคลื่อนไหวของเค รือข่ายพันธมิตรฯคล้ายกับมองเฉพาะปรากฏการณ์แต่ไม่สนใจไตร่ตรองสาระที่มีการ นำเสนอ

เพราะถ้ามีความเป็นนักวิชาการหรือใครก็ตามที่มีจิตสำนึกรักความถูกต้ องและใฝ่คุณธรรมเห็นแก่ประโยชน์ของสังคมและประเทสชาติย่อมต้องประจักษืชัดว่ านักธุรกิจการเมืองโดยเฉพาะในยุคที่รัฐบาลในระบอบทักษิณครองอำนาจมาจนถึงยุค หุ่นเชิดและชุดผู้นำที่เป็นคนในตระกูลได้สืบทอดนวัตรกรรมการฉ้อฉลและผลาญงบป ระมาณกันขนาดไหน

รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดล่าสุดที่ต้องผ่านความเห็นชอบของนายใหญ่ที่หนี คดีไปอยู่ที่ลอนดอนย่อมเห็นได้ชัดว่าส่วนใหญ่เป็นการจัดคนที่ไม่ได้มุ่งความ รู้ความสามารถที่ตรงกับพันธกิจของแต่ละกระทรวงให้สามารถสร้างประโยชน์สุขแก่ ประเทศชาติแต่เป็นเรื่องการให้ผลประโยชน์ตอบแทนการสนับสนุนสถานะทางการเมือง เป็นสำคัญ
เรียกว่าเพื่อเป้าหมายส่วนตัวมากกว่าเป้าหมายผลประโยชน์ของประเทศชาติ

บทสรุปของการแก้ปัญหาวิกฤติชาติจำจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องหยุดวงจรอุบา ทว์ที่วนเวียนอยู่แม้มีการยุบสภาในเร็วๆนี้ก็จะได้นักธุรกิจการเมืองที่เข้า มาหาทางถอนทุนอีก

เมื่อนักธุรกิจการเมืองหรือนักเลือกตั้งที่ถูกสนับสนุนจากระบบอุปถัม ป์ให้เข้ามามีตำแหน่งโดยไม่สนใจคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการทำงานเพื่อประโยชน ์ส่วนรวม

การเห็นแก่บุญคุณความเป็นคนในครอบครัวจึงถูกหนุนเข้าไปเพื่อเป็นตัวแทนผลประโยชน์และหวังเป็นเกียรติทางสังคม

การพัฒนาประเทศและการแก้ปัญหาของชาติจึงขาดยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องแม้ม ีการอ้าง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”แต่ก็ไม่มีการนำมาปฏิบัติจริง

รัฐบาลชุดที่ผ่านมาและแม้รัฐบาลชุดใหม่(ซึ่งก็เป็นคนชุดเดิมส่วนใหญ่ ) มักอ้างว่าเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ก็ยังปล่อยให้ผู้จาบจ้วงและหมิ่นส ถาบันยังลอยนวลอย่างผิดปกติ

สภาพที่เป็นอยู่ได้สั่งสมความเลวร้ายอย่างไม่รู้จบและนักวันก็ยิ่งสา มานย์มากขึ้นซึ่งทุกคนที่ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างเป็นธรรมย่อมต้องเห็นว่าจำเป็ นต้องทบทวน

ก็ภายใต้หลักการประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ เราพูดกันติดปากนี่แหละ แต่ต้องทำให้เป็นจริงด้วย “การเมืองใหม่”

ส่วนรายละเอียดที่มาของตัวแทนประชาชนที่จะมีการเลือกตั้งเป็นฝ่ายนิต ิบัญญัติและที่มาของฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะมีที่มาและระ บบการตรวจสอบการใช้อำนาจอย่างไร

ข ณะนี้มีกระบวนการระดมความคิดเพื่อหากฏกติกาที่ดีของการเมืองใหม่ที่จะได้ผู้ รู้มีคุณธรรมเข้าสู่ระบบการเมืองและมีระบบการตรวจสอบที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพ ื่อไปสู่ยุคใหม่กันเสียที

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: ,

2 responses to “คนไทยจะยอมให้มี วงจรอุบาทว์ต่อไป?

 1. แรนเถื่อน

  มิถุนายน 20, 2009 at 11:19 am

  Thank for content kubb….

   
 2. อรทัย จารุภัทรพาณิชย์

  มกราคม 27, 2010 at 2:23 pm

  เห็นด้วยอย่างยิ่ง คนจะมองเพียงปรากฏการณ์แต่ไม่วิเคราะห์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมาจากสาเหตุใดไม่ได้แล้ว ทุกวันนี้สังคมเราซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากกว่าที่คิดจริง ๆ

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: