RSS

เศรษฐกิจสังคมไทยในภาวะตีบตันทางการเมือง

29 พ.ย.

โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์     30 ตุลาคม 2551 11:04 น.
ในขณะที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังรีบปรับตัวและปรับนโยบายในการรองรับผลกระทบของปัญหาเศรษฐกิจจาก การเกิดปัญหาหนี้เน่าของสหรัฐอเมริกากันอย่างเป็นระบบ ประเทศไทยเองกลับไม่มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพภายในประเทศอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นเพราะปัญหาทางการเมืองของไทยที่ยังคงอยู่ในสภาพที่ ไม่มีใครยอมใคร แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะเหนืออีกฝ่ายหนึ่งได้

โ ดยในภาพรวมด้านเศรษฐกิจของไทยยังถือว่ามีพื้นฐานที่เป็นคุณแก่การแก้ปัญหา เพราะไทยเองเคยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วในลักษณะเดียวกับที่สหรัฐฯ ได้ประสบอยู่ แต่การที่ประเทศไทยได้ประสบการณ์มาก่อนในช่วงฟองสบู่แตกปี 40 ไทยจึงมีระบบในการรองรับปัญหาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ผลกระทบจึงไม่รุนแรงเท่าไหร่นัก

ในขณะที่ภาคเกษตรของไทยมีผู้คนเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ แต่กลับมีส่วนแบ่งในการผลิต และรับผลจากการผลิตน้อยกว่าภาคการผลิตอื่น ๆ อยู่อีกมากมายหลายเท่า ซึ่งถ้านับเอาตามโครงสร้างการผลิตเช่นเดิม คือผลผลิตทางการเกษตรที่ทำได้แล้วส่งออกขายไปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปฐมนั้น จะพบว่ารายได้ของภาคเกษตรที่ได้รับมีสัดส่วนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นมากนัก

เช่นตัวอย่างการที่ผลผลิตเกษตร เช่น ฝ้าย ที่ถูกนำไปทอเป็นเสื้อ 1 ตัว ราคาเสื้อสมมุติ 100 บาท จะเป็นของภาคเกษตรแค่ไม่เกิน 20 บาท เท่านั้น คือจากการผลิตฝ้าย ที่เหลือภาคบริการจะรับส่วนแบ่งไปมากมาย

การช่วยเหลือผู้คนในภาคเกษตรที่ควรจะเป็นหรือทำได้ ที่รัฐบาลที่ผ่าน ๆ มาพยายามทำก็จะมีลักษณะช่วยบรรเทาปัญหา ช่วยด้านการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสียเป็นส่วนใหญ่ หรือไม่ก็แก้ไขปัญหาหยิบยื่นความช่วยเหลือแบบเฉพาะหน้าระยะสั้น เช่น ให้เงินกู้ ลดดอกเบี้ย ยืดอายุการชำระคืนเท่านั้น

การแก้ไขถึงระดับเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ ยกระดับเป็นการเพิ่มมูลค่า เช่น แปรรูปเป็นเกษตรอุตสาหกรรม หรือการทำให้เกษตรเป็นสินค้าที่ทดแทนพืชพลังงาน เอาพืชเกษตรมาผลิตไบโอดีเซล ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาทดแทนยาจากกระบวนการอุตสาหกรรมหรือเคมี หรือแม้แต่เอามาผลิตเป็น เครื่องสำอางค์ ให้ได้แทนเครื่องสำอางค์จากภายนอกนั้น หากสามารถทำได้ภาคเกษตรจะได้รับผลพวงจากการพัฒนา หรือการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ได้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์ถึงระดับปรับเป ลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาได้ ซึ่งในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่านักการเมืองบางช่วงจังหวะก็อาจจะพอม ีวิสัยทัศน์ หรือต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ก็พอได้บ้างแต่มักเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแ ล้วจบลงด้วยความล้มเหลว

แต่เอาเข้าจริง ๆ การปรับเปลี่ยนดังกล่าว ต้องการพลังใจและความมุ่งมั่นทางการเมือง (Poltical Will) ต้องการความลงตัวในพรรคและพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงต้องมีการนำที่เข้มแข็ง จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงถึงระดับดังกล่าวได้

ร ัฐบาลเดิม ๆ ก็มีนโยบายเอาพืชเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงานกันอยู่บ้างแต่บางกรณี ผลพวงไปไม่ถึงเกษตรยากจน เช่นกรณีอนุมัติให้เปิดโรงงานผลิตแอลกอฮอลจากพืชเกษตร เพื่อมาผลิตเชื้อเพลิงแก็สโซฮอล ก็พบว่าอนุมัติให้แก่ทุนใหญ่ทั้งสิ้น ทุนเล็กทุนน้อยไม่มีใครคิดถึง

แต่กรณีไบโอดีเซล ที่ใช้พืชได้หลากหลายเช่น ปาล์มน้ำมันหรือมะพร้าว สบู่ดำ ฯลฯ นั้น ถ้าจะให้ดีควรจัดระบบให้เกษตรกรมีส่วนเป็นผู้รับผลพวง ดอกผลให้มากที่สุด โดยใช้ระบบสหกรณ์การเกษตรการผลิต ที่ทำให้ชาวบ้านในรูปองค์กรระดับตำบล เข้ามาเป็นเจ้าของในรูปของสหกรณ์การผลิตและแปรรูปเสีย ชาวบ้านจะได้รับผลจากการพัฒนาอย่างเต็มที่

รัฐเองต้องจัดการบริหาร วางแผนทั้งเรื่อง บริหารพื้นที่การผลิต จัดรูปที่ดิน คิดเรื่องระบบ Logistic รองรับ เพื่อให้เกิดลดต้นทุนการผลิต แหล่งวัตถุดิบอยู่ไม่ไกลจากโรงงานผลิต และเป็น Scale ขนาดเล็ก แต่ชาวบ้านเป็นเจ้าของโรงงานแปรรูปขนาดเล็กเสียเอง

ที่กล่าวมาทั้งหมด จะเกิดขึ้นได้ ฝ่ายการเมืองต้องเป็นคนนำ ให้ระบบราชการหลากหลายกระทรวงมาบูรณาการกันเพื่อจัดตั้งองค์กร และดำเนินการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่เป็นงานปกติแบบที่เคยทำไปเป ็นประจำวัน

เรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ในช่วงนี้ เพราะบรรยากาศทางการเมืองของไทยอยู่ในลักษณะทำให้อำนาจรัฐอ่อนแอ แค่คิดแก้ปัญหาทางการเมืองรายวันก็หมดเวลาแล้ว

ส ำคัญ ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งทางการเมืองที่ดำรงอยู่ ไม่น่าจะมีกระบวนการ หรือองค์กรใดที่จะเข้ามาแก้ปัญหาได้อย่างสันติ เพราะองค์กรที่เป็นทางการ เช่น ศาล หรือองค์กรอื่น ๆ ตามระบบนิติบัญญัติเองก็ไม่ได้รับการยอมรับจากฝ่ายคู่ขัดแย้งทั้งคู่อย่างเป ็นเอกฉันท์ สถาบันทางสังคมที่เคยเป็นที่เคารพ ก็ทำท่าก้าวพลาดจนเล็งเห็นผลได้ว่า หนทางแก้ปัญหาโดยสันติวิธีคงเป็นไปได้ยาก แล้วอย่างนี้เศรษฐกิจไทยจะก้าวเดินไปทางไหนกันได้เล่า ?

ที่มา นสพ.ผู้จัดการรายสัปดาห์ | บทความ
บทความ ดอกไม้ปลายปืน

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , ,

2 responses to “เศรษฐกิจสังคมไทยในภาวะตีบตันทางการเมือง

 1. ท่อตัน

  ธันวาคม 21, 2008 at 2:49 pm

  ขอบคุณนะครับ

   
 2. รีสอร์ทเชียงใหม่

  กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 10:32 am

  ขอบคุณครับผม

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: