RSS

Daily Archives: มีนาคม 6, 2009

บรรณานุกรม


บรรณานุกรม

 

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงาน กระทรวงศึกษาธิการ  สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2550  สกศ.2551  (เอกสารถ่ายสำเนา)

จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์, ดร.  เด็กไทยบนทางสามแพร่ง บทสังเคราะห์ กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนระดับจังหวัดในโครงการติดตามสภาวะการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด สถาบันรามจิตติ สกว.2550

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,