RSS

Monthly Archives: พฤษภาคม 2009

การเมืองใหม่ต้องสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ด้วย


จะสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ได้ ต้องรู้จักคิดนอกกรอบ

วิกฤติเศรษฐกิจโลกตกต่ำ มีสาเหตุมาจากโครงสร้างของระบบทุนนิยมโลกซึ่งมีลักษณะผูกขาดกลุ่มโดยบริษัท ข้ามชาติและนายทุนใหญ่ ทำให้นายทุนและชนชั้นกลางส่วนน้อยรวยขึ้น แต่คนส่วนใหญ่ยากจน ขาดกำลังซื้อ จึงเกิดความไม่สมดุล นายทุนผลิตสินค้าได้มาก แต่ขายได้น้อย คนไม่มีปัญญาซื้อบ้านและอื่น ๆ เกิดหนี้เสีย สถาบันการเงินและบริษัทต่าง ๆ ล้มหรือลดการผลิต คนตกงาน ธุรกิจและเศรษฐกิจตกต่ำ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,

ความคาดหมายที่ไม่สมจริงของการแต่งงานแบบปิด


อุดมคติที่ไม่มีเหตุผลและความเชื่อตามนิยามของการแต่งงานแบบปิด

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

คลิปวิดีโอ อ.วิทยากร เชียงกูล ไปออกรายการ มองเทศ มองไทย เมื่อ 22 พ.ค.2552


วิทยากร  เชียงกูล ไปออกรายการ มองเทศ มองไทย ทางช่องสุวรรณภูมิ เมื่อ 22 พ.ค.2552 พูดถึง ฮูโก ชาเวช ผู้นำการเมืองใหม่ของเวเนซูเอลา และลักษณะการเมืองในอเมริกาใต้ หลายแง่มุม


ช่วงที่ 1


ช่วงที่ 2


ช่วงที่ 3

ช่วงที่ 4


ช่วงที่ 5

 

ป้ายกำกับ: , , ,

Clip video อ.วิทยากร เชียงกูล ออกรายการคมชัดลึก 20 พ.ค.2552


อ.วิทยากร เชียงกูล ร่วมสนทนาในประเด็น เสียงสะ้ท้อนเรียนฟรี 15 ปี  จากรายการ คมชัดลึก NAtion Channel เมื่อ 20 พ.ค.2552 เวลา 21.00-22.30 น.

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2


ช่วงที่ 3

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ข้อคิดจาก อเล็กซานเดอร์ ดูมาส์


“มันเป็นไปได้อย่างไร ที่เด็กเล็กๆช่างฉลาดมาก

และผู้ใหญ่โง่มาก? มันคงจะเป็น “ระบบการศึกษา”

ที่เป็นตัวการทำให้เป็นเช่นนั้น”

อเล็กซานเดอร์  ดูมาส์
นักเขียนนวนิยายชาวฝรั่งเศส

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล.
จิตวิทยา ความฉลาด และความคิดสร้างสรรค์.
กรุงเทพฯ : สายธาร, 2551.
ISBN : 978-974-04-5187-7

 

ป้ายกำกับ: , ,

เราจะทำให้คนส่วนใหญ่มีความสุขได้อย่างไร


ความ สุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรวยขึ้น การมีรายได้พอที่จะมีปัจจัยการดำรงชีพขั้นพื้นฐานพอเพียงก็จำเป็น เพราะถ้าคนเรายากจนขาดแคลนก็จะเป็นทุกข์ได้ แต่สำหรับคนที่มีสิ่งเหล่านี้พอเพียงแล้ว การรวยขึ้นไม่ได้ทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้นตามปริมาณเงิน คนรวยหลายคนมีความทุกข์เพราะต้องแข่งขันต้องเครียดตลอดเวลา ความสุขยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่นการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับการมีความรู้และความเอาใจใส่ดูแลตนเอง การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับการมีเงิน และการได้อยู่สภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมทั้งหมด

เราควรตั้งเป้าหมายชีวิตและเป้าหมายการพัฒนาประเทศเพื่อความสุขของคน ส่วนใหญ่ มากกว่าเพื่อเงิน หรือเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมหลายอย่าง เช่นการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาก การดื่มเหล้า เบียร์ สูบบุหรี่ ใช้ยามากเกินไปเป็นการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยและบางอย่างเป็นโทษ ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนตกต่ำลงด้วย

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,

การปฏิรูปสื่อและการศึกษานอกระบบสำคัญไม่น้อยกว่าการศึกษาในสถาบัน


ควรทุ่มเทงบประมาณและกำลังคนที่เก่งๆเข้าไปปฏิรูปการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างขนานใหญ่  เพราะคนไทยที่อยู่ในแรงงานส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาแค่จบชั้นประถม และไม่ค่อยสนใจการอ่าน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาไม่ได้หมายถึงการฝึกและพัฒนาอาชีพเท่านั้น หากยังหมายถึงการให้ผู้เรียนทั้งเด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่ข้าถึงความรู้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้เข้าใจสังคมในทุกด้านด้วย
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,